Avskalat men minnesvärt om teknologi

På bara några decennier har vi gått från en utopistisk till en dystopisk inställning till teknologin. Utställningen Future Delay frågar vem som egentligen koreograferar framtiden – människorna eller maskinerna?

Som science fiction-instrument. Pearla Pigaos RD2 – 5DXA – 4DXF består av tre vävar som reagerar på människors närvaro med ljud.
Helen Korpak
29.06.2019 06:35
I Helsinki Contemporarys sista utställning före sommarlovet har besökaren möjlighet att få se en helhet som är stramt dirigerad av en kurators hand. Future Delay är en hårt konceptualiserad helhet undertecknad amerikanska Amanda Schmitt, som utifrån tankar om mänsklighet och teknologi har bjudit in tre konstnärer att ställa ut. Madeline Hollander, Pearla Pigao och Hans Rosenström kommer från olika länder och olika bakgrunder, men deras verk flätas här samman till något väldigt sammanhållet.

ANDRA LÄSER