Klimatfiasko i EU-parlamentet

EU-parlamentets stora klimatdag blev ett magplask. En majoritet säger nej till de föreslagna ändringarna för handeln med utsläppsrätter – som nu måste göras om på utskottsnivå.

Röken stiger från skorstenar i Berlin. I EU-parlamentet röstas i dag om flera tunga förslag för att förbättra miljön. Arkivfoto.
08.06.2022 17:32 UPPDATERAD 08.06.2022 17:33
Med 340 röster mot 265 blev det ett överraskande nej för det förslag om utsläppshandeln som tyske kristdemokraten Peter Liese varit ansvarig för i EU-parlamentet.
Han är rejält bitter.
– En dålig dag för EU-parlamentet. Det är en skam att i mycket av det här så röstade ytterhögern, socialisterna och de gröna tillsammans, fräser Liese i plenisalen i Strasbourg.
Hela behandling av det så kallade ETS-systemet går nu i stället tillbaka till ny hantering i parlamentets miljöutskott.
Därmed riskerar hela reformen att dra ut på tiden.

Kritik åt flera håll

Reaktionerna är skarpa, med kritik riktad åt flera olika håll.
Från vänster och miljösidan anklagas högern och mitten för att ha vattnat ur förslaget för mycket i onsdagens inledande omröstningar om olika detaljer.
Från höger anklagas i sin tur de gröna och socialisterna för att ha röstat nej när de inte fick som de ville i ett antal frågor.
Ytterhögern – som är de enda som egentligen vill slopa hela förslaget – kritiseras av alla, efter att framgångsrikt ha spelat ut båda sidor mot varandra.

Fit for 55?

ETS-reformen ingår i Fit for 55, som är EU-kommissionens namn på det stora paket av miljöåtgärder som presenterades i fjol somras. Trots namnet handlar det inte om att få folk i medelåldern att komma i form inför badsäsongen – utan snarare om hur utsläppen i EU om 7,5 år ska ha minskat med 55 procent jämfört med basåret 1990.
Att ETS-förslaget nu skickas tillbaka gör att EU-parlament också väntar med att rösta om införandet av en social klimatfond och en koldioxidtull, eftersom de frågorna har nära koppling till ETS-handeln.
Däremot ska det fortsatt röstas om hur mycket varje land ska sänka sina utsläpp inom de områden som inte omfattas av ETS.

Skog och bilar

Andra omröstningar gäller utsläppen från skogs- och markanvändning, förkortat LULUCF i klimatsammanhang. Här handlar det bland om hur skogen kan användas för att på naturligt sätt ta hand om koldioxid, exempelvis genom hårdare krav för kalhyggen.
I onsdagens allra sista omröstning är sedan frågan om när bilar och skåpbilar som använder fossila bränslen ska vara utfasade. Grundförslaget är att inga nya bensin- och dieselbilar ska få säljas från år 2035, vilket dock utmanas av önskemål om att gå långsammare fram och "bara" ha minskat försäljningen med 90 procent till det året.

Fakta | Klimatförslagen

Här är de åtta klimatförslag som EU-parlamentet skulle rösta om under onsdagen (med ansvarig ledamot inom parentes):
Reviderat system för handeln med utsläppsrätter, ETS (Peter Liese, Tyskland): föll med 340 röster mot 265 och skickades sedan tillbaka till ansvarigt utskott.
Inrättande av en social klimatfond (David Casa, Spanien och Esther de Lange, Nederländerna): avgörande röst inställd i väntan på ETS.
Skapandet av en gränsjusteringsavgift, CBAM (Mohammed Chahim, Nederländerna): hela detaljomröstningen inställd i väntan på ETS.
Två förslag om flygets roll i utsläppshandeln (Suncana Glavak, Slovakien): godkända med 479 röster mot 130 samt 547 röster mot 44.
Ansvarsfördelning för utsläpp som inte ingår i ETS-systemet (Jessica Polfjärd, Sverige): sker i kväll.
Hanteringen av utsläpp från mark- och skogsanvändning, LULUCF (Ville Niinistö, Finland): sker i kväll.
Utsläpp från bilar och skåpbilar (Jan Huitema, Nederländerna): sker i kväll.
Omröstningarna sker i två omgångar.
Källa: EU-parlamentet.
Källa: TT

ANDRA LÄSER