Akademien förlorar i rätten mot NMR – klassiker kan användas i nynazistisk propaganda

Svenska Akademien förlorar den rättsliga striden om äldre svenska diktverk i patent- och marknadsdomstolen mot Nordiska motståndsrörelsen och Nordfront.

Svenska Akademien stämde Nordiska motståndsrörelsen och Nordfront för brott mot det så kallade klassikerskyddet, men förlorade målet.
15.04.2021 12:26 UPPDATERAD 15.04.2021 12:47
Domstolen bifaller inte Akademiens begäran om att föreningarna ska förbjudas att återge utdrag ur vissa diktverk av Esaias Tegnér, Viktor Rydberg och Verner von Heidenstam samt utdrag ur "Hávamál".
Bakgrunden är att Nordfront på sin webbplats bland annat har publicerat utdrag ur Esaias Tegnérs nationalromantiska diktverk "Krigssång för skånska Landtvärnet", "Svea" samt "Vikingabalk". Enligt Akademiens företrädare har publiceringarna skett i anslutning till innehåll som förespråkar hat och våldsbejakande. Akademien anser att publiceringarna strider mot "den andliga odlingens intressen" och ville därför att Nordfront ska förbjudas att publicera en rad litterära verk.

Avgörande frågan

Den avgörande frågan i målet kom alltså att bli om klassikerskyddet är tillämpligt då ett verk – utan att ha bearbetats eller i någon form förändrats – har återgetts i ett kränkande sammanhang. Domstolen skriver att det i det här sammanhanget inte finns något som talar för att klassikerskyddet är avsett att omfatta den situationen att ett verk återges i ett oförändrat skick men i ett sammanhang som framstår som stötande.

Ingen praxis

Svenska Akademiens advokat Anders Kylhammar framhöll i samband med rättegången att domen blir vägledande för framtiden. Rådmannen Tomas Norström, som varit en av ledamöterna i rätten, säger i en kommentar till domen att det inte funnits någon rättspraxis att falla tillbaka på vid prövningen av målet. Det är första gången klassikerskyddet prövas i domstol, och att man därför gjort sin bedömning med utgångspunkt i lagförarbeten från slutet av 1950-talet.
Nordiska motståndsrörelsen och Nordfront i sin tur hela tiden menat att Svenska Akademiens yrkanden ska avvisas.

ANDRA LÄSER