Många stormar kring staten som ägare – minns du de här affärerna?

Det har stormat många gånger kring statens roll som ägare i bolag. Här är några exempel från gångna år.

Statens ägande i Finnair har varit föremål för konflikter både 2012 och 2017.
Mars 2016 Finnair-styrelsens belöningsutskott beslöt att bevilja dåvarande vd:n Pekka Vauramo en så kallad tilläggspension. Belöningsutskottet informerade chefen för avdelningen för statens ägarstyrning Eero Heliövaara, men inte statsminister Juha Sipilä (C) som då var den ansvarige ministern för statens ägarstyrning. Beslutet godkändes sommaren 2016 och offentliggjordes efteråt på bolagets webbplats. Men först efter en artikel i Helsingin Sanomat i augusti 2017 väckte beslutet större uppmärksamhet. Både Sipilä och Mika Lintilä (C) som då hade tagit över ansvaret för ägarstyrningen, kritiserade Heliövaara. Denne lämnade senare lämnade sin post. Staten äger 55,8 procent av Finnair.

ANDRA LÄSER