Expert om Extrems sexshow: "Ungdomar gillar det här"

Yle Extrems sexupplysningsshow som turnerat i finlandssvenska skolor har väckt diskussion. Suss Åhman, som är sakkunnig i sexuell hälsa, ser däremot inga problem med att förmedla sexualundervisning i detta format.

Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa, och Märta Westerlund och Malena Holmström i showen<i> Klimax.</i>
28.04.2022 18:15 UPPDATERAD 28.04.2022 18:42
Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa vid Folkhälsan, är en av de experter som Yle Extrem konsulterat för att utforma den omdiskuterade sexualupplysningsshow som turnerat i finlanssvenska skolor med niondeklassare som målgrupp. Hon tycker det är ledsamt att det showbetonade i evenemanget kommit att överskugga det hon menar är ett seriöst och sakkunnigt innehåll.
– Tar du in konst i någon form och gör något som är annorlunda än skolans mainstreamundervisning väcker det lätt känslor för och emot. Men innehållsmässigt är det här vanlig sexualundervisning, bara i en annan form. Innehållet i sig är lika sakligt och bra och lämpligt som vilken katederundervisning i ämnet som helst.
Läs också: Insändare: Hur skiljer sig Extrems sexturné från sexuella övergrepp?

Svårt ämne

Showen har kritiserats för att inte beakta att vissa elever kan ha traumatiska upplevelser av sex, eller av religiösa eller kulturella skäl kan uppleva den som stötande.
– Hur man än tar upp sexualitet med de barn som till exempel blivit utnyttjade väcker det starka känslor. Sexualitet är heller inte det enda ämnet som är känsligt, även till exempel döden, familjevåld och alkoholmissbruk kan kännas jobbigt. Men det går inte att låta bli att ta upp det här eller bara behandla det i en väldigt torr kontext av rädsla för att det ska väcka känslor. Det finns ingen väg att gå där alla alltid är skyddade från svåra känslor.
Sexualterapeuten Suss Åhman är en av de sakkunniga som Yle Extrem konsulterat för sin uppmärksammade sexupplysningsshow.

Obligatoriskt och frivilligt

Sexualupplysning ingår i läroplanen vilket innebär att alla elever är tvungna att inhämta kunskap om sexualitet på ett eller annat sätt. Däremot är det frivilligt att delta i den här typen av undervisning, eller som i det här fallet i Yle Extrems show. Den som vill är fri att avlägsna sig, men hur lätt är det att göra det i praktiken utan att dra oönskad uppmärksamhet till sig?
– Det är precis lika svårt att gå mitt under en vanlig sexualundervisningslektion. Eleverna är i stora drag på förhand medvetna om vilka teman som kommer att tas upp, och har därför möjlighet att slinka undan. Är det så att man inte klarar av ett ämne kan det hända att man hellre "är sjuk" den dagen, och det är helt okej. Man ska inte behöva lämna ut sina svåra känslor. Men min erfarenhet är att det är väldigt ovanligt att elever inte vill delta i sexualundervisningen, de allra flesta vill göra det.
I den jippobetonade showen exponeras 15–16-åringar bland annat för stora frigolitkönsorgan och spelar könsorgansmemory.
– Jag oroar mig heller inte för den biten. Jättekönsorganen är ett humoristiskt inslag som ungdomar i regel inte upplever som skrämmande eller upprörande, tvärtom uppskattar de humor. Det är också lättare att nå ungdomar och få budskapet att gå hem med hjälp av humor. Man skrattar av sig nervositeten och spänningarna kring ämnet släpper.

Sexualitet är någonting känsligt och privat. Kan en kollektiv show av det här slaget då inte vara problematisk, särskilt då den riktar sig till så unga människor?

– Jag tänker det helt motsatta. När det gäller ett tabubelagt ämne som sexualitet blir människor lätt ensamma med sina frågor och sin oro. Därför är det här ett bra sätt att lekfullt avdramatisera ämnet. Det behöver inte vara ett svårt område utan något som det går att prata om med andra. Att märka att alla har funderingar kring det här kan vara en stor lättnad.
Enligt Åhman är ett syfte med showen att fungera som en motvikt till den snäva bild av sex som unga får via serier, filmer och porr. Hon upplever också att de hon sett kritisera showen i sociala medier är betydligt äldre än målgruppen.
– Det här är en show som inte riktar sig till 40–60-åringar utan till tonåringar. Det är klart att vi alla skulle önska att barn växte upp under mer skyddade omständigheter än vad de gör i dag. Har de som kritiserat showen, utan att själva ha sett den, koll på att majoriteten av alla 15-åringar sett porr, antingen önskat eller oönskat? I min värld känns det främmande att man blir jätteupprörd över en komisk och inte helt realistisk megasnopp när de flesta flickor fått dickpics-meddelanden.

Sex & sånts skolturné Klimax

Ett evenemang av: Yle Extrem.
Programledare: Malena Holmström och Märta Westerlund.
Gästat: Högstadieskolor i Vasa, Kronoby, Grankulla, Karis och Borgå i slutet av april.
Består av: en timslång första del med förinspelat intervjumaterial om sex och identiteter. Sedan en "rast" där man kan ta del av utplacerade stationer i rummet. Och slutligen en tio minuter lång dragshow av den professionella dragartisten Betty Fvck.
Bakgrund: Showen har tagits fram med hjälp av Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa vid Folkhälsan, och Regnbågsallians Svenskfinland.

ANDRA LÄSER