Den psykiska ohälsan exploderar – krafttag behövs

Det är illa att lagförslaget om vårdgaranti inte alls nämner rätten till terapi. Tidigare har regeringen lovat beakta medborgarinitiativet om terapigaranti, men så gick det inte. Nu är risken stor att det även i framtiden är svårt att få hjälp för psykiska problem vid hälsocentralerna. De psykiska problemen har ökat enormt och det kräver handlingar.

Det förekommer mycket ångest också bland barn och unga. Det är viktigt att få hjälp och vård snabbt.
Kärnidén i medborgarinitiativet om terapigaranti är att hälsocentralerna och skolhälsovården ska kunna erbjuda terapitjänster. Om korttidsterapi kan erbjudas vid hälsocentralerna kan de som behöver hjälp få den snabbt. I medborgarinitiativet föreslås att terapin ska kunna inledas inom en månad. I lagen om vårdgaranti ges ingen tidsram för terapier.
ANDRA LÄSER