Rapport: Pensionssystemet i Finland motarbetar fattigdom effektivt

Finlands pensionssystem klarar sig bra i en internationell jämförelse, enligt en rapport av danske professorn Torben M. Andersen vid Århus universitet.

Pensionssystemet i Finland motarbetar fattigdom effektivt och förser pensionärer med en skälig utkomst, konstaterar danske professorn Torben M. Andersen vid Århus universitet.
17.09.2021 07:50 UPPDATERAD 17.09.2021 07:52
Pensionssystemet i Finland motarbetar fattigdom effektivt och förser pensionärer med en skälig utkomst. Det framgår av en rapport som Pensionsskyddscentralen låtit utföra.
Samtidigt är finansieringen av pensionerna ett problem som kräver beredskap genom antingen höjda pensionsavgifter eller stärkta anpassningsmekanismer, skriver Pensionsskyddscentralen.
Den danske professorn Torben M. Andersen vid Århus universitet har utvärderat det finländska pensionssystemet. Enligt Andersen är Finland på samma nivå eller till och med bättre än de flesta andra länder vad gäller både pensionärsfattigdom och ersättningsgrader.

Inkomstskillnader

Andersen påpekar dock att inkomstskillnaden mellan pensionärer och de som är på arbetsmarknaden ökar. Det beror huvudsakligen på livslängdskoefficienten och på att den indexjusterade pensionsnivån ligger efter den genomsnittliga inkomstutvecklingen.
"Även om indexeringen stöder pensionssystemets finansiella hållbarhet, väcks frågan om en sådan utveckling är politiskt hållbar. Med tiden förekommer det också en ökande ojämlikhet bland pensionärerna mellan olika utbildningsnivåer, kön och åldersgrupper", säger Andersen i ett pressmeddelande.

Stärka finansieringen

Under de senaste årtiondena har pensionssystemet genomgått flera reformer. Andersen bedömer att Finland måste fortsätta med reformerna för att stärka finansieringen av pensionerna.
Andersen menar att anpassningsmekanismerna inte är tillräckligt starka för att säkra att avgifterna och utgifterna hålls i balans.
"En analys av prognoserna visar tydligt på att det kommer att uppstå ett problem. Det måste lösas", säger han.
Andersens rapport ingår i en traditionell serie externa utvärderingar av pensionssystemet i Finland, skriver Pensionsskyddscentralen.

ANDRA LÄSER