Ord stod mot ord: Dödade den gravida änkan sitt barn eller inte?

Vid sidan av att bistå vid förlossningar hade 1700-talets barnmorskor andra, mindre kända, uppgifter. Under rättegångar bistod de med uppgifter om hemliga graviditeter och dödfödda barn.

En förlossning på 1700-talet. Den blivande modern föder sittande och barnmorskan hjälper den lilla till världen.
Annika Hällsten
04.06.2020 17:30 UPPDATERAD 05.06.2020 09:16
Har änkan och flerbarnsmamman Lisa Johansdotter varit gravid, fött ett barn i hemlighet, dödat det och gömt kroppen bland träcken i hemlighuset?

ANDRA LÄSER