Dan Wickholm från Sibbo är en av årets pappor

Dan Wickholm, Sergei Silkin och Marko Oikarainen har i dag belönats med priset Årets pappa.

Årets pappor Sergei Silkin, Marko Oikarainen och Dan Wickholm belönas för engagerat och jämställt föräldraskap.
10.11.2021 12:05 UPPDATERAD 10.11.2021 12:13
"Årets pappor har på ett exemplariskt sätt främjat jämställdheten i familjelivet bland annat genom att använda familjeledigheten eller på andra sätt ordna tid för att sköta barnen. Prismottagarna har i svåra situationer hittat lösningar för att kunna vara ett stöd för barnen och har genom sina livsverk eller sätt att påverka i samhället lyft fram frågor som gäller faderskapet", lyder motiveringen i ett pressmeddelande från Social- och hälsovårdsministeriet.
Priset delades ut av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru på onsdagen, som betonade vikten av att också papporna använder sig av familjeledigheterna.
”Alla – pappan själv, barnen, parförhållandet och arbetsplatsen – gynnas av att pappan har familjeledigt. Hemma är pappans närvaro svårare att ersätta än på jobbet. Arbetet går att ordna på många olika sätt under familjeledigheten. Att stödja pappans familjeledighet är en investering i framtiden också för arbetsgivaren, eftersom pappan ofta är nöjd och mera motiverad när han återvänder till arbetet efter familjeledigheten", sade Kiuru.
Dan Wickholm från Sibbo har tagit ett stort ansvar för barnen ända sedan de föddes, stannat hemma med barnen och är numera närståendevårdare för sin fru och bär ensam ansvaret för allt som gäller barnen, heter det i motiveringen.
Sergei Silkin från Helsingfors har för sin del bidragit till att främja jämställdheten och barns och familjers välbefinnande både i sin egen familj och i den flerspråkiga och mångkulturella verksamheten för barn i Östra Helsingfors. Silkin arbetar också aktivt för att öka hobbymöjligheterna för barn i mindre bemedlade familjer och försöker hitta lösningar bland annat för att förbättra förutsättningarna för ett människovärdigt liv för barn med särskilda behov i Ryssland.
Kouvolabon Marko Oikarainen är pappa i en flerlingsfamilj och arbetar aktivt med frågor som gäller barns välbefinnande, flerlingsfamiljer och jämställdhet. Oikarainen har varit med och utvecklat familjerådgivningen för flerlingsfamiljer och visar ett gott exempel på delaktigt faderskap.
Priset Årets pappa delades ut första gången år 2006 och hittills har 40 pappor belönats med priset.

ANDRA LÄSER