Fortum betalar utdelning för fjolåret

Fortum gjorde en förlust på sin tyska Uniper-affär på nästan sex miljarder euro. Verksamheten i Ryssland har skrivits ner för 1,7 miljarder. Men bortser man från det här gjorde Fortum ett gott resultat i fjol och föreslår en utdelning på 0,91 euro per aktie.

Nu är det dags att se framåt. Fortum utreder kärnkraft och satsar på förnybar energi, säger vd Markus Rauramo.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
02.03.2023 13:13 UPPDATERAD 02.03.2023 17:49
Fjolåret gick åt till att reda upp problem som Rysslands anfall på Ukraina ställt till med, framför allt hos tyska Uniper.
– Nu kan vi börja se framåt, säger Fortums vd Markus Rauramo när HBL träffar honom på bolagets huvudkontor på Kägeludden.
Fortfarande har Fortum siktet inställt på att växa, men nu i Norden. De närmaste åren sätter den osäkra omgivningen och bolagets balans ändå gränserna för tillväxten.
Rauramo presenterade på torsdagen Fortums resultat för i fjol och berättade också om en ny strategi.
I samma veva presenterade han också en ny organisation och en ny ledningsgrupp. Det här sker bara en dryg månad innan Fortums årsstämma utser ny styrelse för energibolaget.
Nomineringskommitténs förslag är att byta ut halva styrelsen. Det bland annat på grund av huvudägaren, finska statens, missnöje med den förlustbringande affären med tyska Uniper.
Rauramo ser själv inget konstigt med att den nya strategin presenteras nu. För att klara sin finansiering behöver Fortum en trovärdig strategi och den löpande verksamheten kan inte sättas på paus.
– Den nya styrelsen har många andra viktiga frågor att ta tag i och det är mycket att sätta sig in i. Den ska till exempel ta ställning till frågor som kärnkraft och väte-ekonomi, säger Rauramo.

Höjer klimatmålen

I sin nya strategi skärper Fortum sina klimatmål och strävar efter att vara koldioxidneutralt redan 2030. Det tidigare målet var 2050. Fortum strävar också efter att ta hänsyn till biodiversiteten i all sin verksamhet.
Företagets fokus ligger på elproduktion med hjälp av vattenkraft, kärnkraft och förnybara energikällor. Bland annat utreder Fortum just nu utbyggnaden av kärnkraft och av små modulära reaktorer, SMR, i samarbete med andra energibolag.
– Utredningarna både då det gäller teknologi och finansiering är på gång och faller allt på plats så är vi intresserade, säger Rauramo.
Fortum väntar också på att kärnenergilagen ska revideras. På sikt kan det bli möjligt av serieproduktion av de små reaktorerna.
Läget i Ryssland är fortsatt låst. Fortum har redan skrivit ner värdet på de ryska tillgångarna med 1,7 miljarder euro och försöken att försöka sälja kraftverken fortsätter. Eftersom en försäljning kräver tillstånd av myndigheterna och av president Vladimir Putin räknar Fortum med att försäljningen kan dröja ett tag till. 

Försiktiga investeringar

Fram till 2025 räknar energiföretaget med att investera högst 1,5 miljarder euro. Enligt strategin ska investeringar göras med stor försiktighet eftersom omgivningen är instabil och dunkel. 
Investeringssumman innehåller inte eventuella förvärv. Enligt ett avtal med Uniper så ska det tyska företaget först förhandla med Fortum om sina tillgångar i Sverige om de ska säljas. Fortums intresse för att köpa tillgångarna beror på hur Uniper prissätter dem, uppger Markus Rauramo.
– Det har hänt mycket annat på Uniper de senaste månaderna så vi har inte hört om några försäljningsplaner, säger han.
I investeringsbudgeten för de tre närmaste åren ingår vindkraftsparken i Pjelax i Närpes och att förlänga livslängden för de två kärnreaktorerna i Lovisa. Också Microsofts datacenter är beaktat. Planerade projekt slukar redan drygt halva budgeten.
Fortum har fortfarande intresse för produktion av grönt väte i samarbete med industrin. Men väte är inte ännu att räkna med i större skala, påpekar han. 
Centralt är nu att slå vakt om kassaflödet och att omförhandla låneportföljen, uppger vd. Strategins nästa steg blir att överväga större tillväxtprojekt som kräver större investeringar.
– Talar vi kärnkraft i ett senare skede så blir det frågan om miljarder, säger han.
Fortum redovisar ett resultat för fjolåret som, rensat på Uniper och på Ryssland,  är positivt. Under årets sista kvartal var rörelseresultatet till och med bättre än 2021. Det innebär att Fortums styrelse föreslår  en utdelning på 0,91 euro per aktie.
– Jag vet att vår förmåga att betala utdelning har ifrågasatts. Men Fortums aktieägare har redan fått ta smällar, den här gången får de utdelning, säger Rauramo.
De små aktieägarna protesterade i höstas kraftigt mot Fortums gratis emission till statens ägarbolag Solidium. Det spädde ut de övriga aktieägarnas andelar.

Fakta

Fortum 2022, jämförbart resultat
Siffrorna anges i miljoner euro, siffrorna för 2021 inom parentes.
Resultatet innehåller inte tyska Uniper, inte heller verksamheten i Ryssland.
Omsättning utan Ryssland saknas till vidare. Med Ryssland inräknat var omsättningen 8804 (6422).
Rörelseresultat 1611 (1167)
Utdelningsförslag 0,91 euro (1,14)

ANDRA LÄSER