USA lobbar inte för medlemskap

Nu har vi sett den verkliga bottennoteringen i diskussionen kring Finlands och Sveriges eventuella Natomedlemskap. Sven Ruin (HBL Insändare 14.4) går helt med i Putin-Rysslands narrativ enligt vilket allt beror på USA:s maktsträvanden.
Ändå har det hela tiden handlat om vår egen strävan att komma in i försvarsalliansen. Majoriteten av folket är starkt för medlemskapet. Det var vår president och vår försvarsminister som ville förhandla om Natoarrangemang i Washington. Amerikanerna har inte varit särskilt ivriga att lobba kring saken. De har inte behövt övertyga oss, det har vi gjort själva.
Hänvisningen till Finlands samarbete med nazisterna under våra krig är i detta sammanhang både osaklig och ohistorisk. Före vinterkriget hade Hitler ju lämnat Finland i Rysslands intressesfär.
Att man senare, under fortsättningskriget, tog emot militärhjälp från tyskarna var det enda sättet att undvika Baltikums öde. Det fanns enstaka nazister i Finland men knappast någon i den politiska ledningen.
Den tiden samarbetade också Sverige med Nazityskland med att tillåta transit för tyska trupper. Men inte heller detta handlade om nazisympatier.

Tapani Suominen,

filosofie doktor, Helsingfors

ANDRA LÄSER