Ingenjörsförbundet: Unga kräver kollektivavtal

En majoritet av de unga vill att en förtroendeman representerar dem på den egna arbetsplatsen.

Nästan nio av tio medlemmar i Ingenjörsförbundet och Teknikens akademiker i åldern 18-35 anser att det behövs kollektivavtal i Finland också i fortsättningen.

Upp till 87 procent av Ingenjörsförbundets och Teknikens akademikers unga medlemmar anser att det behövs kollektivavtal i Finland också i fortsättningen. Endast 4 procent anser att kollektivavtalen inte är viktiga. Det visar en ny enkät som Aula Research har gjort.

Unga i åldern 18-35 anser att arbetstagarna inte har makt eller inflytande i förhandlingarna om lokala avtal. Hela 74 procent av dem anser att förhandlingssituationen inte är jämbördig.

"Om man går in för att öka de lokala avtalen är det viktigt att bygga upp nya strukturer som gör förhandlingssituationerna jämlikare", säger Samu Salo, ordförande på Ingenjörsförbundet.

En majoritet av de unga vill att en förtroendeman representerar dem på den egna arbetsplatsen. Endast 5 procent av de unga ansåg att det inte behövs en förtroendeman.

"Med tanke på att de som har svarat på enkäten är yngre än 35 så är resultatet anmärkningsvärt. Förtroendemännens tid är verkligen inte förbi", säger Salo.

Sammanlagt 1 148 av Ingenjörsförbundets och Teknikens akademikers medlemmar i åldern 18-35 svarade på enkäten senaste höst.

ANDRA LÄSER