Vanda räknar på framtiden: ”Vi ska nog klara det här”

I fortsättningen gäller i Vanda att bygga mera med egna än andras pengar, något som stadens ledning välkomnar.

Vanda fortsätter att växa men nu i lite gladare tecken.
När Vanda offentliggör nya ekonomiplanen sker det i en besvärlig situation. Goda nyheter i stadshuset i Dickursby kommer i skuggan av alla insikter i den dystra miljörapport som Förenta Nationerna gjort.
Tidigare år har just kanske Vanda varit den av huvudstadsregionens städer som drabbats hårt av samtidig lågkonjunktur och en växande inflyttning med stora utgifter i till exempel kollektivtrafik och utbildning. I sin första ekonomiplan och budget för nästa år fortsätter stadsdirektör Ritva Viljanen på en stram linje, men siffrorna tyder på ljusning. Till exempel så växer skulderna per boende i alla fall inte, något som grannstaden Esbo just nu tampas med, men det är också svårt att korta på den befintliga skulden.
Pengar används för att bygga skolor och vägar men också för att öka trivseln och trygga framtiden i vissa utsatta stadsdelar.
– Jag vill inte säga vilka därför att det skulle stämpla områden. Vi tittar på utvecklingen utifrån forskning och vi följer även upp satsningarna, säger Ritva Viljanen.
Anslagen är på flermiljonsnivån och handlar bland annat om språkundervisning.
Staden fortsätter att växa fort.
– Takten ser ut att vara sådan att i nästa årsskifte har Tammerfors endast 221 boende mera än vi.
Men riktigt så fort går det knappast, vilket också stadshuset senare bekräftar. I början av året hade Vanda 223 027 invånare medan det i augusti bodde 234 441 människor i Tammerfors. Båda städerna växer alltså men Tammerfors växer ännu fortare, enligt de senaste prognoserna.
Om och när Vanda om 5–10 år är större än Tammerfors så skulle de tre största städerna i Finland enligt befolkningsmängd vara Helsingfors, Esbo och Vanda.
När de boende frågas om utmaningarna i Vanda, vilket stadshuset också gör, verkar vardagsproblemen vara liknande som de i andra städer. På videofilm säger en skolelev säger att maten kunde vara godare i skolan. En annan invånare hoppas på bättre förhållanden för dem som har det sämst och en tredje önskar mera och bättre kollektivtrafik. Intrycket av stadshusets enkät är att Vanda mår bra.
– Önskemålen som framförs är sådana att vi ska klara av dem, säger Ritva Viljanen.
Det som man inte bygger är nya ishallar.
– Jag vet att det finns sådana förhoppningar men svaret är nej. Vi har just börjat planeringen av en ny simhall i nordöstra Vanda. Det är flera som önskat det.
De svenskspråkiga utgör fortfarande ungefär 2,5 procent av befolkningen i Vanda. Antalet fortsätter att minska så att det år 2020 bor 5 600 svensktalande i staden mot drygt 5 700 i dag.
Arbetet för en renare miljö, säger stadsdirektören, syns i de mål som staden tidigare satt upp. Bland annat förväntas fler åka kollektivt och på cykel när omständigheterna fortsättningsvis bättras.
Budgetförslaget och ekonomiplanen ska ännu godkännas av politikerna i stadsfullmäktige.

Ett plock i budgeten

Investeringar görs för motsvarande 159 miljoner euro.
Ungefär hälften av summan eller 84 miljoner euro används för att bygga nya och bygga om skolor och daghem.
Av pengarna används 40 miljoner till ny kommunalteknik, gator och parker.
Sammanlagt ska summan inte överstiga en halv miljard euro fram till 2021, har stadsfullmäktige bestämt.
Från och med måndag eftermiddag finns budgetförslaget att läsa också på nätet (på finska).

ANDRA LÄSER