Politik och engagemang förenar vännerna Ulla-Maj Wideroos och Anne Suominen – men åsikterna går ofta isär

På 1970-talet trodde de att jordens medelpunkt, världens nav, fanns på Soc & kom i Helsingfors. Där fick både Ulla-Maj Wideroos och Anne Suominen pröva sina politiska åsikter och vingar. Bara en av dem blev politiker, den andra journalist. Men engagemanget vävde ett nät som fortfarande håller. I dag, nästan 50 år senare, ljuder deras skratt högt och glatt i Annes lummiga trädgård.

Rabarberpaj och minnen man inte kan dela med någon annan. Ulla-Maj Wideroos (t.h) och Anne Suominen träffas inte så ofta men har alltid massor att prata om.
Ulla-Maj Wideroos kommer ursprungligen från en liten by i Vörå och är dotter till en mejerist. Du minns henne från åren i riksdagen men också som Svenskfinlands första kvinnliga kommundirektör.
ANDRA LÄSER