De tusen möjligheternas förvånansvärld

Peter Mickwitz' nya bok Leksikon utgår från felstavningar och -läsningar, omkastningar och missuppfattningar. Bland ordlistans drygt 500 vokabler återfinns både underfundigheter och mystifikationer, bedårande barnsligheter och utslag av pappahumor. Vad sägs om ”vanfrihet” och ”ödelsedag”, eller ”förälskadad” och ”andedränkt”?

02.11.2018 08:07 UPPDATERAD 02.11.2018 12:38

Ordlista/essä

Peter Mickwitz
Leksikon. Sett att läsa
Ellips
2018
Som skrivart är listan en ovanligt produktiv form. Den erbjuder en enkel struktur att hålla sig till: en uppradning utan någon nödvändig hierarki eller ens förbindelse mellan orden. Den kan inledas hursomhelst och verkar välkomnande för hugskott och lösa tankar. Dessutom inbjuder den till oändliga tillägg – en lista tycks ibland självgenererande. Har man tänkt ut tre saker till sin bucket list verkar tanken redan ha öppnat sig för oändliga saker man måste göra innan man dör. Ska man lista sina favoritböcker är det plötsligt svårt att begränsa sig till ett givet antal. Och börjar man hitta på nonsensord av ren och skär lust är det lätt hänt att man fortsätter och sitter där med ett helt bokprojekt.
Det sistnämnda åtminstone om man heter Peter Mickwitz och är en författare som alltid intresserat sig för språkets möjligheter. Med åtta diktböcker bakom sig sedan debuten 1991 har han under 2010-talet allt mer övergått till kortprosan, och i Leksikon sammanför han bådadera. Om den förra boken, Känslornas mysterier, en naturhistoria (Förlaget M, 2016), härmade en encyklopedi, är den nya boken just ett slags förvrängd ordlista med åtföljande essä.
Som titeln avslöjar utgår Leksikon från skrivfel: felstavningar och -läsningar, omkastningar och missuppfattningar. Bland ordlistans drygt 500 vokabler återfinns både underfundigheter och mystifikationer, bedårande barnsligheter och utslag av pappahumor. Vad sägs om ”vanfrihet” och ”ödelsedag”, eller ”förälskadad” och ”andedränkt”? Ett slags snyltord som med instuckna och bortryckta bokstäver förändrar, förskjuter och förfrämligar sina värdords betydelse. Eller dessa, som understryker eller utvidgar den ursprungliga innebörden på ett ibland ganska roligt, ibland lite väl putslustigt sätt: ”ansträning”, ”lagluddig”, ”kaffeklokare”.

Politisk udd

I leksikonet finns också nybildningar med politisk udd, som påminner om antinationalismen i stridsskriften Passport Somaliland (Ellips, 2013): ”natioanalstat”, ”deportament”, ”irrnationell”. Men oftast är orden betydligt mer öppna och i brist på definitioner har vi att själva stå för meningsskapandet. Och visst sätter Mickwitz igång uppfinningsförmågan till och med hos den mest fantasilösa: Vad är en ”meandertalare”? En typisk bortkollrare! Eller en ”sateliten”? En stackars liten homsa som tassar runt i utkanten!
Det är dock tack vare den avslutande essän som Leksikon – sett att läsa blir till en omistlig helhet. Här sammanlänkar Mickwitz språklig kreativitet med dyslexi, en åkomma som är vanlig i författarens släkt. Med respekt för de utmaningar som dyslektiker brottas med pekar Mickwitz också på läs- och skrivsvårigheternas potentiellt förlösande kraft: tröskeln att skriva blir lägre när man inte längre fäster sig vid felen. Kanske kan dyslektiska författare genom att kasta loss från den nervösa normbundenheten till och med vara viktiga konstnärliga nyskapare?

Det öppna, rörliga

Så ansluter Leksikon till Mickwitz övergripande ärende: att tala för det öppna, rörliga, omvandlande, utvidgande, mångfaldiga, och därigenom även för det obegripliga, svåra, komplexa. Denna gång med stöd från neurologin, närmare bestämt den del av forskningen som ägnar sig åt den läsande hjärnan: att läsa är nämligen en inlärd färdighet som inte är given av biologin – läsning modifierar hjärnan, skapar nya kretsar och kopplingar som sedan blir ett fundament för att tänka på ett annorlunda sätt.
”Se mikä avautuu” är undertitel till det finska översättningsurvalet av Peter Mickwitz kortprosa från 2016 – och det kunde gott syfta på allt han skriver. Läs Mickwitz och bli kvitt prestationskrav och tankemässiga tvångströjor – hör här till exempel: ”Att arbeta utgående från att allting är möjligt är för mig mera realistiskt än att ägna sig åt vilken som helst begränsad övertygelse.”
För att säga det med några nya ord jag lärt mig: Leksikon är en underbar liten bok om felens och misstagens visleledande potential, en både bevågad och bildningstrevande uppmaning till att utforska de tusen möjligheternas förvånansvärld.

ANDRA LÄSER