100 000 euros vite för Posten

Kommunikationsverket kräver att Posten rättar de brister som förekommit i femdagarsutdelningen av brev. Bild: Kristoffer Åberg

Kommunikationsverket har beslutat om ett vite på 100 000 euro för Posten. Verket kräver att Posten rättar till de brister som förkommit i femdagarsutdelningen av brev.

Verket uppger att Posten upprepade gånger har brutit mot plikten att dela ut brev inom ramen för samhällsomfattande tjänster. Beslutet gäller frimärksbrev.

Enligt Kommunikationsverkets utredning har femdagarsutdelningen inte fungerat för kring var hundrade brev under juni-september. Verket uppger att endast en liten del av störningarna beror på hinder som enligt postlagen berättigar till att frångå femdagarsutdelningen.

– Även om störningarna som helhet endast berör en liten del av breven så är de trots det allvarliga och upprepade, konstaterar chefen Merja Saari.

Kommunikationsverket kräver nu att Posten åtgärdar problemet. Senast i januari får störningarna på månadsnivå endast drabba 0,4 procent av frimärksbreven. I februari ska andelen ha sjunkit till 0,2 procent.

Verket uppger att Posten inte lyckats få utdelningen till den nivå som lagen kräver trots att Kommunikationsverket två gånger tidigare tagit beslut i frågan. Därför beläggs Posten nu med ett vite på 100 000 euro.

Posten: Oskäligt

Posten anser att myndigheternas tolkning av den nuvarande postlagen är oskälig.

Direktör Kaj Kulp som ansvarar för Postens utdelning av brev inom ramen för samhällsomfattande tjänster säger att myndigheten ställer omöjliga krav. Han säger att Posten nu krävs på en 99,8 procents kvalitetsnivå samtidigt som konkurrenterna får dela ut brev utan krav. Enligt honom genomförs Postens utdelning nu redan till över 99 procent.

– De hårda reglerna håller på att höja enhetskostnaderna till en ohållbar nivå samtidigt som digitaliseringen minskar antalet brev med nästan 10 procent i året, skriver Posten i ett pressmeddelande.

Kommunikationsministeriet har på måndagen skickat ut en reform av postlagen på remiss. Förslaget lättar på regelverket för postutdelningen. Posten anser att det därför är speciellt att Kommunikationsverket samtidigt skärper sin tolkning av lagen.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning