10 mikrogram D-vitamin räcker för småbarn

Den D-vitamindos som rekommenderas för finska småbarn är tillräcklig, visar en nypublicerad studie.

Högre D-vitamindoser än 10 mikrogram per dygn påverkar varken bentätheten eller infektionskänsligheten hos ett finskt ljushyat barn under två år. Det visar en studie som gjorts vid Barnkliniken och Helsingfors universitet.

I dag rekommenderas finska barn en daglig D-vitamindos på 10 mikrogram under sina två första levnadsår. Eftersom ingen riktigt vetat vilken dos som är optimal har två olika doseringar nu testats på 975 fullgångna och friska barn födda på Barnkliniken i Helsingfors åren 2013–2016.

D-vitamin är viktigt för en stark benbyggnad och för att förhindra infektioner.

I studien gavs hälften av barnen den rekommenderade dosen på 10 mikrogram D-vitamin per dag från att de var två veckor tills de fyllde två år, medan hälften av barnen fick 30 mikrogram D-vitamin per dag under två år. Dessutom förde föräldrarna bok över vilka infektioner barnen drabbades av under studiens gång. När barnen fyllde två år mättes deras bentäthet.

Resultatet av studien är att den lägre dosen D-vitamin skyddar benstomme och håller infektionerna på samma nivå som den högre dosen. Den högre dosen ger dock inga biverkningar.

D-vitaminbrist hos både gravida kvinnor och nyfödda barn är sällsynt i dag. Orsaken är dels att så gott som alla blivande mammor använder D-vitamintillskott under graviditeten, dels att många livsmedel innehåller tillsatt D-vitamin.

Studien Effect of higher vs standard dosage of vitamin D3 supplementation on bone strength and infection in healthy infants – A randomized clinical trial publicerades i den vetenskapliga tidskriften Jama Pediatrics den 29 maj 2018.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03