1 nytt dödsfall i covid-19 – flest nya smittfall i Helsingforsregionen

Statyerna utanför järnvägsstationen i Helsingfors fick munskydd efter att Institutet för hälsa och välfärd utfärdat en allmän rekommendation om munskydd. Bild: Ari Sundberg/SPT

36 nya coronafall har rapporterats under det senaste dygnet, av vilka de flesta i Helsingforsregionen.

I dag måndag rapporterade Institutet för hälsa och välfärd ytterligare ett dödsfall i covid-19. Sammanlagt 336 personer har hittills avlidit i sjukdomen i Finland.

För tillfället vårdas 16 personer på sjukhus, av vilka 1 person får intensivvård.

48 procent av dödsfallen gäller män och 52 procent kvinnor. Medianåldern bland de avlidna är 84 år. Av de dödsfall som det finns mer information om hade över 90 procent en eller flera långtidssjukdomar.

Institutet uppger att det är sällsynt med dödsfall bland personer i arbetsför ålder och att man inte haft några dödsfall bland barn eller unga.

36 nya fall under det senaste dygnet

Antalet bekräftade fall har ökat med 36 sedan söndagen. Sammanlagt 8 327 fall av covid-19 har konstaterats i Finland.

De flesta nya fallen finns i Helsingforsregionen: 15 i Helsingfors, 12 i Esbo och 3 i Vanda.

Under den senaste sjudagarsperioden (29.8–4.9) konstaterades 165 nya fall av smitta, vilket kan jämföras med 141 nya smittfall perioden innan.

I de nordiska länderna har man sammanlagt rapporterat över 124 000 fall av smitta och över 7 000 dödsfall.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning