1 700 års väntan att fördubbla kapitalet på obligationer

"Även om det finns några frågetecken i bolaget ser aktien ändå intressant ut för den tålmodige investeraren. Och det bör väl gå fortare att dubbla kapitalet genom att äga Wärtsilä än genom att äga statsobligationer?"

Helsingforsbörsen steg något under den gångna veckan, trots politisk oro och fortsatt svaga konjunktursignaler. De senare tog sig bland annat uttryck i sjunkande inköpschefsindex i eurozonen, svag ind...