1 446 bekräftade coronafall – inga fler avlidna sedan i går

159 personer vårdas på sjukhus på grund av coronaepidemin och 62 av dem får intensivvård. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Nyland har flest fall, både totalt och procentuellt sett. Den goda trenden håller också i sig: antalet nya fall har minskat sedan veckoslutet.

I spalten längst till höger ser man de senaste dagarnas goda nyhet: Antalet nya fall har minskat sedan förra veckan. Bild: Mikael Bobacka

I Finland har 1 446 fall av covid-19 bekräftats vilket är en ökning på 62 fall sedan i går, enligt en översikt från Institutet för hälsa och välfärd THL. Drygt 24 000 prover har tagits.

Resultaten kommer in i registret över smittsamma sjukdomar med en viss fördröjning. Alla personer som har milda symtom testas inte, så det verkliga antalet smittade är förmodligen betydligt högre än de bekräftade fallen.

Inga nya dödsfall har rapporterats sedan i går. Totalt 17 personer har dött.

159 personer vårdas på sjukhus, varav 62 får intensivvård.

Nyland har den största spridningen, med 55,2 bekräftade fall per 100 000 invånare, alltså 931 totalt. Sedan följer Södra Savolax sjukvårdsdistrikt (26,3 fall per 100 000 personer), Birkaland (20,5) och Mellersta Finland (20,2).

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning