1 001 ord du måste använda – annars dör de ut

Den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL) publicerades 2015. När den nya upplagan kommer och vilka ord den innehåller är ännu oklart. Bild: NORA LOREK / TT

Vet du vad anapestisk eller plebiscit betyder? Inte? Kanske beror det på att det är väldigt få som använder orden. Tillsammans med ytterligare 999 ord tillhör de en del av det svenska språket som är på väg att försvinna.

Språktrender brukar få stor uppmärksamhet med bland annat en årlig nyordslista. Ord som används allt mindre riskerar dock att försvinna i tysthet.

I en artikel i Språktidningen listas 1 001 ord som av olika anledningar är hotade.

Bland dem finns ord som "nigarvals", "nunatakflora" och "åberopbar". Alla används i så liten utsträckning att de riskerar att falla ur nästa upplaga av Svenska Akademiens ordlista (SAOL).

Förutom att de känns ålderdomliga kan även förändringar i tidsandan bidra till att ord hotas. Till den kategorin hör bland annat "pigtjusare", "ungflicksaktig" och "rulta".

Det utfärdas varken födelse- eller dödsattester för ord, påpekar Språktidningens chefredaktör Anders Svensson i artikeln. Men för den som känner varmt för något av orden på listan finns bara ett sätt att undvika att de i tysthet tynar bort: ordadoption. "Den som vill rädda kvar dessa ord i nästa upplaga bör därför se till att använda dem", skriver Svensson.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning