Väderstatistik: 2017 väntas bli ett av de tre varmaste åren

Det pågående året kommer att bli det näst varmaste eller det tredje varmaste som någonsin uppmätts, visar global väderstatistik. Det starka El Niño-fenomenet förra året gör att rekordet från 2016 inte är hotat.

Orkanen Maria krävde över 50 människoliv i Puerto Rico i september. Orkanen som var den värsta som drabbat ön på 85 år orsakade översvämningar och långvariga strömavbrott sedan hela elnätet slagits ut. Invånarna lider fortfarande av brist på el och dricksvatten.
Peter Buchert
06.11.2017 13:00
2017 är med all sannolikhet på väg att bli ett av de tre varmaste år som noterats sedan global väderstatistik började bokföras för mer än hundra år sedan. Det uppger världsmeteorologen WMO i rapporten Klimatets tillstånd. 2016 är varmast, och 2017 kommer att gå in på andra eller tredje plats, antingen strax före eller strax efter 2015.
– Att de tre senaste åren är de tre varmaste är följden av en långsiktig uppvärmningstrend, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas.
Som en följd av trenden utgör 2013–2017 den varmaste femårsperiod som uppmätts. WMO publicerade rapporten på måndagen, samtidigt som det 23:e partsmötet inom FN:s klimatkonvention inleddes i Bonn. Budskapet är att det brådskar att minska utsläppen om klimatförändringen ska hejdas.
– Rapporten betonar de ökande risker som människorna, ekonomin och livet på jorden utsätts för om vi misslyckas med att höja ambitionsnivån i enlighet med Parisavtalets syfte, säger Patricia Espinosa, generalsekreterare för FN:s klimatkonvention.
På grund av värmeöverskottet har flera av årets väderextremer – orkaner, värmeböljor, torrperioder och översvämningar – varit intensivare än annars. WMO noterar att koldioxidhalterna fortsatt öka, medan havsytan fortsatt stiga och havet fortsatt att försuras, vilket indikerar att klimatförändringen fortskrider.
Därtill ligger den arktiska havsisens utbredning fortfarande stadigt under långtidsmedelvärdet medan den antarktiska isen, som länge varit stabil eller rentav ökat i omfattning, i år har varit mindre än någonsin uppmätt.
– Vi har bevittnat extrema väderfenomen, inklusive temperaturer över 50 grader i Asien, en serie rekordartade orkaner över Karibien och Atlanten, förödande översvämningar som drabbat miljoner människor efter monsunregnen i Asien och en obarmhärtig torka i Östafrika, säger Taalas.
WMO-rapporten slår fast att den globala medeltemperaturen under årets nio första månader var 1,1 grader över medeltalet före industrialiseringen. Fjolåret var det varmaste som någonsin uppmätts, tack vare ett starkt El Niño-fenomen ovanpå den långsiktiga trenden av uppvärmning. I år har El Niño avtagit och därför slås rekordet av allt att döma inte.
Även om Arktis istäcke har varit under långtidsmedelvärdet i år har Grönlands glaciärer vuxit en aning tack vare en nederbördsrik vinter och en kort sommar. Årets istillskott på Grönland beräknas till 40 miljarder ton, vilket är en klen tröst mot bakgrunden att Grönland har förlorat 3 600 miljarder ton is på 15 år.
Klimatförändringen är ändå betydligt mer än rekordtemperaturer. När man ser på de totala skador och förluster som väderextremer orsakar i utvecklingsländerna går de till 26 procent ut över jord- och skogsbruk och fiske, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.
Därtill blir klimatförändringens konsekvenser för folkhälsan allt mer uppenbara. Världshälsoorganisationen WHO påpekar att värmeböljornas hälsoeffekter beror på var de slår till och var folk bor. Färsk forskning visar att risken för att drabbas av värmerelaterade sjukdomar har ökat konstant sedan 1980 – i dag lever 30 procent av alla människor i områden som drabbas av förlängda värmeböljor.
Under det rekordvarma 2016 blev 23,5 miljoner människor hemlösa eller tvingades flytta på grund av väderrelaterade katastrofer, oftast översvämningar eller stormar. Internationella valutafondens senaste globala ekonomiöversikt indikerar att klimatförändringens ogynnsamma konsekvenser koncentreras till varma länder där nästan 60 procent av alla människor bor.

Väderåret 2017 i siffror

Temperatur: Den globala medeltemperaturen i januari-september låg 0,47 grader över medelvärdet 1981–2010 eller 1,1 grader över medelvärdet under förindustriell tid. I Medelhavsområdet, delar av södra och östra Afrika och den asiatiska delen av Ryssland slog värmen rekord. I västra Nordamerika var det kyligare än i snitt 1981-2010.
Is och snö: Havsisens utbredning i Arktis var klart mindre än medelvärdet. Årsminimum som infaller i september var det åttonde minsta uppmätta. De tio minsta värdena har uppmätts sedan 2007. På Antarktis var årsminimum i mars rekordlitet och årsmaximum i oktober nära minsta uppmätta värde. Grönland återvann 40 miljarder ton is, vilket är en liten positiv avvikelse i en negativ trend: Grönland har förlorat 3 600 miljarder ton is sedan 2002.
Världshaven: Årets medelvärde för världshavens ytvattentemperatur ser ut att bli ett av de tre högsta, och korallerna fortsätter att blekas (och dö) av det även om takten är långsammare än 2015–16. Att haven upptar en tredjedel av människans koldioxidutsläpp gör dem surare, vilket får dramatiska följder för den marina näringsväven, inklusive fisk och skaldjur.
Orkaner: Harvey, Irma och Maria orsakade extrem nederbörd i Karibien och USA. I Texas regnade det 1 539 mm på 7 dagar, vilket är rekord för USA:s fastland. Det var första gången två så kraftiga orkaner drog in över USA samma år. Under Irma mättes vindhastigheter på över 83 meter i sekunden i 37 timmar i sträck, vilket inte noterats förut. WMO betonar att det inte finns belägg för att klimatförändringen skulle ge fler orkaner, men nog att de avger mer nederbörd än annars.
Översvämningar: I Sierra Leone dog över 500 i jordskred i samband med översvämningar, i Colombia 273, i Nepal, Bangladesh och Indien över 1 200. I Peru dog 75 människor medan 70 000 blev hemlösa. Också Kina och USA drabbades.
Torka: Delar av Östafrika drabbades svårt, likaså Somalia och Etiopien, då den "långa" regnperioden i praktiken uteblev. I Somalia drabbades över hälften av jordbruket av torka. Över 11 miljoner människor led av matbrist i Somalia, Etiopien och Kenya. Medelhavsområdet drabbades också, Italien har aldrig förut lidit en lika svår torka.
Värmeböljor: Extrema värmeböljor slog till på flera håll i år. I Pakistan var det som värst 54 grader, och också Iran och Oman hade temperaturer över 50, Australien 47. I Spanien var det 46,9 grader som varmast.

ANDRA LÄSER