Byggstart för Kelibers litiumfabrik i Karleby

Före jul ska Keliber inleda bygget av en litiumfabrik för en halv miljard euro i Karleby. Det är en metall som kommer att behövas i stor skala då bilarna elektrifieras.

Keliber fortsätter med sin malmletning och tror att fyndigheterna kan räcka till längre än de nu beräknade 16 åren.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
28.11.2022 17:26
Litiumhydroxid för bilindustrin är slutprodukten på den fabrik som företaget Keliber nu förbereder på industriområdet vid Karleby hamn. Gruvdriften vid litiumgruvan är redo att börja i Kaustby och anrikningsanläggningen väntar på tillstånd.
– Klimatförändringen ökar behovet av litium och vi är ute i precis rätt tid. Då vi får ut vår produkt på marknaden 2025-2026 kommer biltillverkarna att tillverka stora mängder elbilar och efterfrågan på litiumhydroxid att vara stort, säger Kelibers vd Hannu Hautala.
Själva byggnadsarbetet på fabriken börjar i början av nästa år och klar beräknas den vara 2025. Då sysselsätter Kelibers produktion från gruva till slutprodukt omkring 300 personer. Under byggnadstiden blir den sysselsättande effekten ännu större, omkring 500 personer erbjuds arbetstillfällen.
– Vi blir de första i Europa med att producera litiumhydroxid, säger Hautala.
Den planerade årsproduktionen vid litiumkemifabriken beräknas vara 15 000 ton.
Hautala betonar att det är en vinst för miljön att den europeiska bilindustrin inte behöver importera litium från till exempel från Australien via Kina.

Nya fyndigheter möjliga

I nuläget räknar Keliber med att de kända malmtillgångarna räcker i 16 år. Men Hannu Hautala tror att det finns goda möjligheter att hitta mera malm i området kring de två första gruvorna. Man letar kontinuerligt efter mera malm, uppger han.
Fabriksprojektet tar nu fart drygt 60 år efter att den första malmen hittades i Kaustby och drygt 20 år efter att Keliber grundades. Tillståndet för den första gruvan är klart och företaget väntar sig att tillståndet för gruva nummer två liksom tillståndet för anrikningsanläggningen blir klara inom kort.
Anrikningsanläggningen byggs i Päiväneva, på gränsen mellan Kaustby och Kronoby. Gruvorna finns också i området kring anläggningen.
De första gruvorna ligger på mark som tidigare använts för torvtäkt, så protesterna mot dem har varit minimala. Keliber har byggt bland annat vägar och annan infrastruktur i området.
Kelibers helhetsinvestering i projektet är 588 miljoner euro. Investeringen blev möjlig sedan företaget i somras fick den sydafrikanska gruvjätten Sibanye-Stillwater som huvudägare.
Sydafrikanerna äger nu 85 procent av Keliber, medan statens bolag Finlands malmförädling äger en minoritetsandel på knappa 14 procent. Några små aktieägare finns också fortfarande kvar i företaget.

ANDRA LÄSER