Släng inte längre pappersnäsdukarna bland bioavfallet – nya anvisningar för sortering

Som en försiktighetsåtgärd har anvisningarna för sortering av näsdukar ändrats.

Som en försiktighetsåtgärd har anvisningarna för sortering av näsdukar ändrats. Näsdukarna hör nu hemma bland blandavfallet och inte bland bioavfallet.
Sofia Westerholm/SPT
19.03.2020 19:44
Coronaviruset har orsakat ändringar i anvisningarna för hur pappersnäsdukar ska sorteras. Tidigare har det på många håll i landet varit tillåtet att slänga näsdukarna bland bioavfallet.
För att minimera risken att coronaviruset sprids ska näsdukarna nu slängas i blandavfallet i stället.
– Dessutom ska man vara noga med att försluta soppåsen så tätt man kan, säger Riku Eksymä, verkställande direktör på Cirkulärkraft Finland, takorganisationen för de kommunala avfallsbolagen i Finland.
Eksymä säger att det handlar om en försiktighetsåtgärd.
– I våra nya anvisningar som vi nu har utarbetat tillsammans med Arbetshälsoinstitutet ansåg vi att det var bäst att ta det säkra före det osäkra, eftersom vi ännu inte vet allt om hur viruset sprids.
Dessutom är risken högre att djur intresserar sig för soppåsar som innehåller bioavfall och därmed olika matrester.
– Vi vill också undvika att djur får tag i en påse och att näsdukarna sedan sprids vidare den vägen.
Eksymä rekommenderar också att alla hushåll där någon är sjuk ser över sin sopsortering.
Först och främst bör den sjuka ha ett eget sopkärl. Sopkärlen ska också tömmas dagligen, och påsarna ska förslutas så tätt som möjligt.

ANDRA LÄSER