Företagen vill slopa skyldigheten att betala lön under sjukdomstid

Vd för Företagarna i Finland, Mikael Pentikäinen, kallar det nuvarande systemet för "en skriande orättvisa som måste rättas till".

"Det är en skriande orättvisa att arbetsgivaren måste betala lön i tio dagar under sjukdomstiden", säger Mikael Pentikäinen, vd på Företagarna i Finland.
03.11.2021 09:26
Intresseorganisationen Företagarna i Finland vill se över arbetsgivarens skyldighet att betala lön till sina anställda när de är sjuka under karenstiden.
Som det nu är måste arbetsgivaren betala lön till arbetstagaren under en karenstid på tio dagar under sjukdomstiden. Efter det betalar Folkpensionsanstalten sjukdagpenning till arbetsgivaren.
Enligt en enkät som Företagarna i Finland har gjort vill 55 procent av företagarna slopa denna skyldighet. Företagarna i Finland kräver att frågan tas upp i nästa regeringsprogram.
"Det är en skriande orättvisa att arbetsgivaren måste betala lön i tio dagar under sjukdomstiden. Den insjuknades utkomst ska tryggas, men det är inte arbetsgivarens uppgift. Felet måste rättas till", säger Mikael Pentikäinen, vd på Företagarna i Finland.
Företagarna i Finland föreslår att karenstiden förkortas till tre dagar.
Enligt enkäten skulle en tredjedel av företagen anställa fler arbetstagare om det nuvarande systemet reformeras.
"Med undantag av arbetsolyckor brukar det inte vara arbetsgivarens fel att arbetstagaren blir sjuk. Det är inte rätt att arbetsgivaren tvingas bära ett så stort ansvar för arbetstagarens utkomst. Det höjer tröskeln att anställa nya arbetstagare", säger Janne Markkula, direktör på Företagarna i Finland.
68 procent av alla företagare vill förkorta den nuvarande karenstiden på tio dagar, enligt enkäten. Företagarna i Finland föreslår att karenstiden förkortas till tre dagar.
Enkäten har gjorts av Kantar TNS på beställning av Företagarna i Finland. Sammanlagt 1 029 företagare intervjuades i oktober. Felmarginalen i enkäten är 3,1 procentenheter åt vardera hållet.

ANDRA LÄSER