Då hade jag makt | Erkki Tuomioja fick riksdagen att servera lök till ärtsoppan, men mest makt fick han med ordförandeklubban i EU

Att vara den som får ett enhälligt uttalande till stånd i EU, efter timmar av förhandlingar – det ger en känsla av makt. Men Erkki Tuomioja avslöjar att han också har haft inflytande över ärtsoppan i riksdagen.

Erkki Tuomioja ställer inte upp i riksdagsvalet. Han blev första gången invald år 1970 och har varit utrikesminister i fem regeringar. Under de senaste fyra åren har han varit vice ordförande i utrikesutskottet, som skrev betänkandet om Finlands Nato-anslutning.
Ingemo Lindroosingemo.lindroos@hbl.fi
27.02.2023 11:19
Erkki Tuomioja (SDP) är den riksdagsledamot i den nuvarande riksdagen som har suttit längst. Han har suttit i riksdagen hela 1970-talet och i ett sträck sedan år 1991. Han har varit utrikesminister i fem regeringar.

Då hade jag makt

HBL intervjuar avgående riksdagsledamöter. Alla intervjuade svarar på frågan när de upplevde att de hade mest makt. 
HBL frågar när han har haft som mest makt, och han minns särskilt ett EU-möte. Finland var EU-ordförande år 2006 och Tuomioja var utrikesminister. Det var krig mellan Israel och libanesiska Hizbollah, och EU:s utrikesministrar skulle formulera ett gemensamt uttalande.
– Jag var ordförande och förde ordet. Det tog ganska många timmar att komma överens, och försöka uppnå formuleringar som alla kunde leva med, och som också hade ett bra innehåll, minns Tuomioja.
– Det lyckades eftersom man förstod att om EU inte kan komma överens om sina ställningstaganden, så har EU ingen roll, ingen trovärdighet mera. Det har stannat i mitt minne. Det var frågan om EU:s roll över huvud taget i internationell politik. Hade man något inflytande och lyssnade man på oss? Man måste komma ut med enhälliga uttalanden. Det var det viktigaste, minns Tuomioja.
Erkki Tuomioja år 1975. Han har varit riksdagsledamot hela 1970-talet och på nytt invald sedan år 1991.
Som riksdagsledamot är det svårare att minnas exakt vad som har gett inflytande. Hans spontana svar är vardagligt.
– Det mest konkreta är att när det serveras ärtsoppa, så får man hackad lök till! Det är det mest konkreta, haha.
Överlag har arbetet i riksdagen förändrats radikalt sedan han började år 1970.
– Då jag började hade vi inga egna arbetsrum och inga telefoner. Jag delade arbetsrum med fem till sex riksdagsledamöter. Vi hade en bordstelefon och en gammaldags skrivmaskin. Vi hade heller inga personliga assistenter.
Tuomioja tvekar inte när han säger vad han inte kommer att sakna när han lämnar riksdagen.
– Skulle jag säga Sannfinländarna? Och det ociviliserade debattklimatet, som återspeglas i medierna, men också här i riksdagen till exempel på frågetimmen. Jag kallar det för grälande och rent bjäfsande.

Vad kommer du att sakna?

– Jag kan citera Jörn Donner. Jag kommer att sakna parkeringsplatsen i Helsingfors centrum! 

ANDRA LÄSER