Sextrakasserier skakar Teater Alandica – "Styrelsen har sett mellan fingrarna"

34 kvinnor som medverkat i uppsättningar på Teater Alandica i Mariehamn vittnar om sexuella trakasserier, inviter och övergrepp på teatern. En styrelsemedlem har avpolletterats och får inte längre medverka i teaterns uppsättningar.

Teater Alandica brukar hyra in sig i Ålands kultur- och kongresshus Alandica.
I ett öppet brev till styrelsen för Teater Alandica kräver 34 kvinnor en förändring i arbetsklimatet på teatern. Kvinnorna säger att en handfull män gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp och inviter och pekar ut en specifik man.
"Man har inte känt sig trygg vid repetitionerna. På en resa gick det över styr, han tafsade och gav flera tjejer förslag för att få dem i säng. En form av sexuellt övergrepp hände också", berättar en av kvinnorna som intervjuats av Nya Åland.
"Vi känner att nu räcker det, det här har pågått länge nog. Det handlar om en handfull män som gör att det här inte är en miljö vi vill jobba i eller känner oss trygga i."
Styrelsen för Teater Alandica har, enligt den intervjuade kvinnan, känt till övergreppen men inte reagerat.
"Styrelsen har inte tagit det på allvar och sett mellan fingrarna", säger den intervjuade kvinnan.
I brevet kräver de 34 kvinnorna nu att Teater Alandica ser över sin jämställdhetspolicy och vidtar de åtgärder som krävs för att framtida medverkande i kommande produktioner ska känna sig trygga på, bakom och utanför scenen.
Robert Liewendahl som är styrelseordförande för Teater Alandica, säger att en del sexuella övergrepp skedde på premiärresan för Miramar till Åbo i början av mars och att styrelsen är "uppbragd och chockad".
– Styrelsen blixtinkallades till möte på söndagen och den specifikt utpekade mannen, tidigare styrelseledamot, har avpolletterats från styrelsen och får inte längre medverka i teaterns uppsättningar, berättar Liewendahl.
Ytterligare två män har enligt Liewendahl gjort sig skyldiga till sexuella trakasserier. Styrelsen har ännu inte behandlat de fallen.
ANDRA LÄSER