Vinnande bidrag tar Södra hamnen närmare centrum

Förslaget Saaret vinner koncepttävlingen om Södra hamnen och promenadstråket till Olympiaterminalen. Vinnarna, Konsortium Gran-gruppen, belönas med 100 000 euro och får fortsätta utveckla området i samarbete med staden.

Förslaget Saaret gick vinnande ur koncepttävlingen om Södra hamnen och promenadstråket till Olympiaterminalen.
Tim Johanssontim.johansson@hbl.fi
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
24.11.2022 16:44 UPPDATERAD 25.11.2022 10:03
Enligt juryns bedömning kunde det vinnande förslaget presentera en lyckad stadsbild och arkitektur samt skapa en balanserad fortsättning på det havsnära stadscent­rumet. 
Förslaget respekterar enligt juryn områdets historiska värderingar och kulturmiljö. Samtidigt skapar det en ny enhet i området som är del av ett av Finlands 27 nationallandskap.
Saaret
Enligt staden var tävlingen krävande då deltagarna skulle förena nya byggnader i det ansedda området, med skyddade byggnader som Gamla saluhallen, Olympiaterminalen och Hamnhuset.
Området ska bli en del av det som kallas för promenadcentrum i Helsingfors, med bland annat Esplanaden och andra delar av Helsingfors centrum. Det nya arkitektur- och designmuseet ska också placeras här.
I den vinnande Konsortium Gran-gruppen ingår representanter från Niam, som är en fondförvaltare inom fastighetsbranschen, samt från arkitektbyråerna K2S Architects och White Arkitekter och från konsultbyråerna Ramboll Finland och Rakennuttajatoimisto HTJ.
– Det vinnande bidraget har ett balanserat, funktionellt koncept. Nybyggnadens restaurang-, affärs- och kontorslokaler samt hotell tillsammans med de planerade kulturlokalerna i skyddade Olympiaterminalen och Hamnhuset gör området attraktivt, säger borgmästare Juhana Vartiainen.
Likaså kommer det nya arkitektur- och designmuseet som byggs i Magasinstranden locka ännu fler stadsbor och turister till området, hoppas Vartiainen.
– Magasinstranden kopplas allt tätare till stadens centrum. I och med vinnarplanen utvecklas området till en funktionellt livlig, tilltalande och havsnära helhet som en del av Södra hamnens stränder, beskriver han.
Vinnaren fortsätter planera området i samarbete med staden, men i sista hand är det stadsfullmäktige som bestämmer om detaljplanen för området.

Fyra finalister

Det var för ett år sedan som nio förslag presenterades för hur promenadstråket från Salutorget till Olympiaterminalen kunde se ut i framtiden.
Förra våren gallrade en jury bland bidragen. Fyra förslag gick vidare: Ahti, Boardwalk, Makasiinipromenadi och Saaret. Alla fyra finalister belönades i tävlingen.
Makasiinipromenaadi (Magasinpromenaden) var det populäraste alternativet när helsingforsarna fick kommentera bidragen på nätet tidigare i år.

Rättelse 25.11 kl. 7.15: Förtydligat att området är en del av ett av Finlands officiella nationallandskap. Tidigare kunde man få uppfattningen att det är juryn som kallar området för nationallandskap.

ANDRA LÄSER