Biskopen: Därför kunde vi inte avkraga kvinnoprästmotståndaren Dennis Svenfelt

Pastor Dennis Svenfelt, som vägrar samarbeta med kvinnliga präster, kommer inte att få en anställning vid någon församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Men han behåller sitt prästämbete och kan också i fortsättningen utföra enskilda dop och begravningar. Det beslöt domkapitlet vid Borgå stift under onsdagen.

Pastor Dennis Svenfelt (till vänster) kan också i fortsättningen utföra enskilda dop och begravningar, men får inte någon anställning vid en församling. Biskop Bo-Göran Åstrand till höger.
Heidi Herrmannheidi.hermann@hbl.fi
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
22.06.2022 13:47 UPPDATERAD 23.06.2022 10:37
Biskop Bo-Göran Åstrand låter moloken på rösten då han berättar om domkapitlets sammanträde. Mötet beslöt att frånta Dennis Svenfelt möjligheten att få en anställning vid någon församling, men han behåller sitt prästämbete.
– Vi konstaterade att Dennis Svenfelt har blivit bestraffad för den ställning som han konkret gav uttryck för vid Pedersöre församling. Det betyder att han inte kan beläggas med dubbelbestraffning. Men han kommer inte att få några förordnanden eller ordinarie tjänster från domkapitlet. Han kan inte få någon anställning vid en församling.
– Han är fortfarande pastor. Här fanns också ett motförslag om att redan nu frånta Dennis Svenfelt ämbetet. Det blev omröstning och resultatet utföll som jag beskrev det med rösterna 5–2.

ANDRA LÄSER