Biskopen: Därför kunde vi inte avkraga kvinnoprästmotståndaren Dennis Svenfelt

Pastor Dennis Svenfelt, som vägrar samarbeta med kvinnliga präster, kommer inte att få en anställning vid någon församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Men han behåller sitt prästämbete och kan också i fortsättningen utföra enskilda dop och begravningar. Det beslöt domkapitlet vid Borgå stift under onsdagen.

Pastor Dennis Svenfelt (till vänster) kan också i fortsättningen utföra enskilda dop och begravningar, men får inte någon anställning vid en församling. Biskop Bo-Göran Åstrand till höger.
Biskop Bo-Göran Åstrand låter moloken på rösten då han berättar om domkapitlets sammanträde. Mötet beslöt att frånta Dennis Svenfelt möjligheten att få en anställning vid någon församling, men han behåller sitt prästämbete.
ANDRA LÄSER