Gamla ”Sjukis” görs om till lägenheter

De som pendlar in till Helsingfors centrum från Munksnäs kommer att få vänja sig vid en ny syn framöver.

Gamla sjukis.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
22.09.2022 13:30
Funkisbyggnaden vid Stockholmsgatan 10, på krönet vid backen ner mot Munksnäs, görs om till bostäder och kontor. Planerna godkändes av Helsingfors stadsfullmäktige på onsdagen.
Ett nytt bostadshus uppförs också på tomten. Sammanlagt blir det nya lägenheter för 400 personer.
Huset tillsammans med det omkringliggande kvarteret köptes av fastighetsbolaget Kojamo 2016.
I flera årtionden låg den svenskspråkiga sjuksköterskeutbildningen här. Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut, Sjukis, verkade i huset tillsammans med finskspråkig utbildning. Här fanns också boende för studerande.
Sjukis blev en del av den nya yrkeshögskolan Arcada i slutet av 1990-talet. Stockholmsgatan 10 användes fram till 2018 av den finskspråkiga yrkeshögskolan Metropolia. Efter att Metropolias nya campus stod klart i Kvarnbäcken har byggnaden stått tom.
Utsikt söderut från de nya bostäderna.
Den detaljplaneändring för kvarteret som nu godkändes har arbetats fram tillsammans med Kojamo.
Stadsmuseet är kritiskt till att en nytt nio våningar högt bostadshus planeras in alldeles i hörnet mellan Stockholmsgatan och Paciusgatan. Museet befarar att nybygget förändrar stadsbilden så att den den historiska byggnaden hamnar i skymundan. Samtidigt vill museet värna om grön- och parkområden i kvarteret.

Stockholmsgatan 10

Byggnaden, som är ritad av arkitekten Uno Ullberg (1879–1944), stod klar 1939 och är ett skyddsobjekt.
Planen var att byggnaden först skulle fungera som inkvartering för kvinnliga idrottare under sommar-OS 1940. I stället sköts OS upp och byggnaden blev militärsjukhus i flera års tid. Till OS 1952 kunde de kvinnliga idrottarna flytta in.
Under resten av 1900-talet tog sedan sjuksköterskeutbildningen plats i byggnaden. Den finska yrkeshögskolan Metropolia var sista hyresgäst i byggnaden.
I detaljplanen skyddas interiören, speciellt entréhallen, föreläsningssalarna och gymnastiksalarna på första våningen. Även den så kallade Mannerheim-salen på tredje våningen i C-flygeln samt de tre huvudtrappuppgångarna kommer att bevaras.

ANDRA LÄSER