Turkiets utveckling oroar Niinistö

– De nyhetsbilder man sett om behandlingen av bland annat beväringar som misstänks ha deltagit i det misslyckade kuppförsöket i Turkiet, väcker frågor om vilken riktning landets utveckling håller på att ta, säger försvarsminister Jussi Niinistö på en pressträff i Washington DC där han befinner sig på ett möte om den internationella kampen mot IS.

Samarbete diskuterades. Enligt Jussi Niinistö finns varken planer eller press från koalitionen att använda finska soldater i stridsuppdrag. Här är försvarsministern tillsammans med de övriga deltagarna i Koalitionen mot IS, nedre raden andra från vänster.
Den turkiska presidentens Recep Tayyip Erdogans hårda tag efter kuppförsöket har inte diskuterats officiellt på mötet säger Jussi Niinistö (Sannf), men han påpekar att man inför mötet oroade sig för hur händelserna i Turkiet eventuellt skulle påverka kampen mot Islamiska Staten IS. Under kuppen var de turkiska baserna som används för lufträder mot IS ur spel en tid.
– Den amerikanska försvarsministern Ashton Carter intygade att Turkiets ställning i koalitionen är stabil.
Den internationella koalitionen mot IS består av 28 länder, däribland Finland. Det finska bidraget har bestått av 50 militärutbildare i Erbil i norra Irak. Nu har man fattat beslut om att skicka ytterligare 50 soldater till en rådgivande och assisterande roll.
Vi bidrar mer än man skulle förvänta sig av ett land av vår storlek
– De kommer att stationeras närmare fronten, så visst är det aningen farligare, men det är inte ett stridsuppdrag. De är där för att samla information och erfarenheter om hur man behöver utveckla den utbildning som de finska soldaterna ger kurdiska styrkor i Erbil.
Enligt Niinistö finns varken planer eller press från koalitionen att använda finska soldater i stridsuppdrag. Däremot har USA bett Finland bidra med försvarsmateriel.
– Vi fick en liknande förfrågan för ett år sedan och då svarade vi nej. Den nya förfrågan är under behandling och vi får se vad vi kan ge för svar. Svaret kommer inom kort, säger Niinistö som inte ville specificera exakt vilken typ av försvarsmateriel det handlar om.
– Generellt kan man säga att det kan handla om skyddsutrustning, reservdelar, patroner och vapen. Det finns flera alternativ.

Carter tackade Finland

På mötet konstaterade man att kampen mot IS avancerar planenligt. Man har lyckats pressa tillbaka organisationen och intagit 40 procent av den mark som dess krigare tidigare ockuperat. Dessutom uppger man att 250 IS-ledare har eliminerats.
I takt med att IS hamnat på reträtt, bland annat från staden Fallujah, har det uppstått ett behov för bidrag till återuppbyggnad av förstörda regioner. Finland offentliggjorde tidigare i veckan ett stöd på 10 miljoner euro för ändamålet, ett beslut som noterades bland värdarna som placerat Niinistö i samma bord som den amerikanska försvarsministern Ashton Carter vid middagen i Kongressbiblioteket på onsdag kväll.
– Jag fick en plats i ”toppbordet” och Carter tackade speciellt Finland för det finansiella bidraget till återuppbyggnaden, sa Niinistö och påpekade att det nog har noterats att Finland är så aktivt med i koalitionen.
– Vi bidrar mer än man skulle förvänta sig av ett land av vår storlek.

Trumps uttalande oroar inte

Finlands relation till Nato diskuterades enligt Niinistö inte på mötet, men den republikanska presidentkandidaten Donald Trump såg till att militäralliansen dök upp i rubrikerna trots det. I en intervju för The New York Times sa Trump att han som president inte automatiskt skulle förbinda sig till att försvara Baltikum i händelse av ett angrepp.
– Det är svårt att föreställa att USA skulle vilja undergräva alliansens trovärdighet. Jag tror att det mest handlar om valsnack, säger Niinistö.
I intervjun sa Trump att viljan att komma till försvar hänger på hur bra landet ifråga har skött sina förpliktelser mot USA. Trump har tidigare upprepade gånger kritiserat medlemsländerna i Nato för att inte betala tillräckligt av alliansens utgifter.
Om Trump blir vald till president så kommer han nog att anpassa sig i den här frågan
Niinistö påpekar att Trumps uttalande står i strid med den nuvarande administrationens linje och att den utökade militära Natonärvaron i Polen och Baltikum kom till uttryckligen för att snabbt kunna besvara ett eventuellt angrepp.
– Så man kommer nog till undsättning. Det har president Barack Obama själv bekräftat.
– Om Trump blir vald till president så kommer han nog att anpassa sig i den här frågan.

ANDRA LÄSER