Centern ger enhällig fullmakt för Natobeslut - Saarikko är "inte överraskad"

– Centern måste vara beredd på alla slags säkerhetsbeslut, inklusive ett Natomedlemskap, säger partiordförande Annika Saarikko till sitt partifullmäktige i Vasa på lördagen. Hon möttes av stående ovationer.

– Stabilitet kan man inte skaffa sig ensidigt, och Ryssland har ställt oss inför en ny situation, säger Saarikko då hon ber om en fullmakt för statsledningen att fatta ett Natobeslut.
Centerns beslutsgång i säkerhetsfrågan är en flerstegsraket.
Under vårvintern har partiet ordnat samtalstillfällen om säkerhetspolitiken.
På lördagen bad partiordförande Annika Saarikko partifullmäktige ge fullmakt till parti- och statsledningen att fatta alla nödvändiga beslut – inklusive att föreslå ett Natomedlemskap.
Formuleringen var noggrant övervägd. En del Centerledamöter hade varit beredda att säga ja till Nato direkt – men en fullmakt till statsledningen omfattades brett också av sådana som annars varit tveksamma.
Beslutet godkändes enhälligt på lördagen: Centern stöder statsledningens agerande i den förändrade säkerhetsomgivningen, och befullmäktigar Centerns ledning och ministrar i händelse av alla slags säkerhetsbeslut – "inklusive att ansöka om Natomedlemskap".
Formuleringen är gjord med tanke på att ge statsledningen svängrum, och för partimedlemmarna verkar det passa bra.
– Särskilt presidentens åsikt är viktig för partifolket, kommenterar Saarikko sitt ordval.
Då debatten startade fanns ett påfallande brett stöd för Saarikkos förslag – men dessutom valde många delegater att tillägga att de personligen är för Nato.
– Modigt in med Natoansökan bara! hälsade Hannu Maliniemi från Nyland.
Merja Paloniemi, som inledde med att berätta att hon föddes fyrtio kilometer från gränsen till Sovjetunionen, sade att hon vill att Finland kan försvaras även av Nato.
Joonas Immonen från Centerunga beskrev partiets nya Natolinje som pragmatisk, och sa att Centern "inte drivs av ett Natorus som Samlingspartiet" utan av ansvar för landets säkerhet.
Annika Saarikko säger att signalerna på mötet inte har överraskat henne. Hon säger att partiet varit bekvämt med den tidigare linjen, men att omgivningen nu förändrats och att det märks.

Hälsning till Sverige

Saarikko motiverade sitt förslag länge och grundligt, och sade att den alliansfria doktrinen tidigare har varit förståelig.
– Med vårt agerande ville vi uppnå stabilitet kring Östersjön. Men stabilitet kan man inte skaffa sig ensidigt, och Ryssland har ställt oss inför en ny situation.
– Jag vet inte om ni delar känslan, men ibland är det som om tiden förtätades, och det händer mer inom loppet av några veckor än på ett helt år.
Saarikko underströk också flera gånger att Finland fortsätter bygga upp sin egen försvarsförmåga, och att Finland just därför är en välkommen partner för andra länder – "vi är en säkerhetsproducent, inte en säkerhetskonsument", sade hon.
Hon bytte till svenska då hon sände en hälsning som involverade grannlandet.
– Jag vet att våra vänner i Sverige för en liknande debatt om säkerheten. Naturligtvis ska båda länder fatta sina beslut av sina egna utgångspunkter. Men jag vågar uttrycka min förhoppning: I samma takt med Sverige, så långt som möjligt, sade Saarikko.
Centern kommer att träffa både svenska Centerpartiet och de övriga nordiska systerpartierna i slutet av april.
– Utbytet har varit väldigt öppet, med ett behov av att förstå varandras politiska läge. I de svenska inläggen verkar det accentueras att just Finland är det land som har en lång gräns med Ryssland. Jag har också uppfattat en väldigt stora samarbetsvilja, säger Saarikko.
Försvarsminister Antti Kaikkonen (C) säger att Finland har en daglig kontakt till Sverige.
Flera enskilda ledamöter i Centerns riksdagsgrupp har gått ut med sin egen ståndpunkt. Senast i raden är Hilkka Kemppi (C), som på lördagen meddelade att hon ändrat åsikt och stöder ett Natomedlemskap.
Riksdagsledamoten Joonas Könttä (C), som också stöder ett Natomedlemskap, har uppmanat partifullmäktige att gå ännu längre och ge ett ja till Nato redan under veckoslutet, och inte bara en fullmakt.
ANDRA LÄSER