Kongressen får Donald Trumps skattedeklarationer

Justitieministeriet i USA beordrar skattemyndigheten IRS att lämna över den tidigare presidenten Donald Trumps inkomstdeklarationer till ett utskott i representanthuset. Utskottet har redovisat tillräckliga skäl för sin begäran, enligt ministeriet.

Ett kongressutskott får ta del av expresidenten Donald Trumps inkomstdeklarationer, har justitieministeriet slagit fast. Arkivbild
30.07.2021 22:20
För två år sedan, när Donald Trump var president, avslog justitieministeriet en liknande begäran med motiveringen att utskottets syfte var att offentliggöra deklarationerna för allmänheten.
Nu skriver biträdande justitieminister Dawn Jensen att det inte går att förutspå vad utskottet kommer att göra med informationen men hon tillägger att ministeriet förutsätter att handlingarna hanteras med respekt för den personliga integriteten.
Till skillnad från tidigare presidenter har Trump vägrat att lämna ut sina deklarationer. I februari tvingades han lämna över dem till en åklagare i New York som utreder misstankar om bland annat skattebrott.

ANDRA LÄSER