Inflationslotto

Är du vinnare eller förlorare inom lotteriet vid namn inflation? Den smarte vardagsekonomen avgör själv. Bakom den officiella statistiken döljer sig allas vår enskilda, personliga inflation. Vi kan påverka hur vår köpkraft urholkas – eller rentav stärks.

LedareTorsten Fagerholm
18.01.2022 10:30 UPPDATERAD 18.01.2022 16:07
Har du någonsin grubblat över att den officiella inflationsstatistiken inte stämmer överens med dina egna upplevelser? Skälet är psykologiskt: ofta minns vi vad specifika saker, som en glass eller en liter bensin, kostade då vi var barn. Jämförelserna underlättas inte av det mest omfattande valutabytet i historien: för 20 år sedan sattes eurosedlar och -mynt i omlopp i tolv EU-länder. Därtill upplever vi prishöjningar starkare än prissänkningar, och fokuserar kraftigt på saker vi handlar oftare men ignorerar sällanköp – det vi införskaffar med lägre frekvens.

ANDRA LÄSER