Insändare: Svenska Yle: Det var vi som lyfte upp nepobarnen på agendan

Johanna Törn-Mangs förklarar nu sitt beslut att editera det senaste avsnittet av podcasten Sällskapet.
29.01.2023 16:17 UPPDATERAD 29.01.2023 16:26
Efter att ha läst insändarna som kritiserar Yles beslut att editera några meningar i Sällskapet-podden kan man inte låta bli att undra om insändarskribenterna faktiskt lyssnat på podden.
Utan vår podd hade frågan aldrig blivit ett debattämne
Faktum är att det är Sällskapet och Svenska Yle som lyft frågan om nepobarn till diskussion i Svenskfinland. Inget väsentligt av det kritiska och samhälleligt relevanta resonemanget som förs kring nepotism och privilegier i Sällskapet är editerat. Podden finns kvar på Yle Arenan och har också sänts i Yle Vega. Tack vare Sällskapet har därmed tiotusentals personer i Svenskfinland blivit uppmärksammade på fenomenet, en del säkert för första gången. Själva fenomenet nepobarn har som en följd av detta diskuterats på olika håll, inte minst på ledarplats i HBL. Utan vår podd hade frågan aldrig blivit ett debattämne.
Om vi anser att innehållet inte följer våra etiska regler editerar vi det
Varför har då några meningar i en podd som omfattar totalt 50 minuter editerats? När en person, oberoende av bakgrund, kontaktar Yle och önskar att ett visst innehåll granskas, granskar vi alltid publiceringen. Vi speglar den mot våra egna etiska regler och Journalistreglerna. Om vi anser att innehållet inte följer våra etiska regler editerar vi det. Vem personen som hör av sig är spelar ingen roll, varken för viljan att granska vårt innehåll eller att ändra i det. Beslutanderätten överlåts aldrig till någon utanför redaktionen. Vilka ändringar Svenska Yle gjort framgår i poddens beskrivning på Yle Arenan.
Största orsaken till ändringarna i det här fallet är att då det gäller information om minderåriga barn är vi på Yle extra noggranna. Barn och unga är i specialställning i Yles etiska riktlinjer. I riktlinjerna talas bland annat om barnets självständiga rätt till skydd för privatliv. Det betyder att även om vuxna anser att det inte är ett problem att minderåriga barn förekommer i ett visst sammanhang, utvärderas det alltid så att barnens intressen prioriteras.
Att Svenska Yle redigerar i redan publicerat material av etiska skäl är ett tecken på att vi agerar ansvarsfullt
De övriga korta editeringarna handlar om etiska överväganden, att spegla ordval mot etiska regler. Frågan är sällan svartvit, utan det handlar om en helhetsbedömning där många aspekter spelar in. Självklart påverkade också det faktum att de ord som klipptes bort varken gjorde till eller ifrån i den kritiska argumentationen som fördes fram i podden.
För oss är det etiska regelverket inte bara vackra ord och fraser, utan något vi speglar mot vårt innehåll på daglig basis. Att Svenska Yle redigerar i redan publicerat material av etiska skäl är ett tecken på att vi agerar ansvarsfullt enligt de regelverk som vi säger oss följa. Arbetet är en del av vardagen på ett seriöst mediebolag, även om det sällan syns utåt på detta sätt.
Johanna Törn-Mangs, ansvarig chefredaktör, Svenska Yle

ANDRA LÄSER