Ge de unga hopp om en fredlig samvaro på jorden

Vi behöver undervisning i konfliktlösning i våra skolor på alla nivåer i stället för att uppvakta försvarsmaktens parader.

29.12.2018 05:55 UPPDATERAD 04.01.2019 10:04
I HBL (12.12) bekymrar sig Sven-Erik Weber över den sjunkande försvarsviljan bland unga. Enligt Planeringskommissionen för försvarsinformationens (PFI) årliga mätning av finländarnas försvarsvilja har den sjunkit med 6 procentenheter och mest har försvarsviljan sjunkit bland de yngsta svararna i åldern 15-34 år.

ANDRA LÄSER