Här ska 200 svenskspråkiga elever flytta in – nybygget blir klart dyrare än planerat

Ett gemensamt skolhus för de finska och svenska eleverna på Degerö ska stå klart 2026.

Så kan det se ut i den nya skolbyggnaden vid Kronbergsstranden när den står klar om tre år.
Tim Johanssontim.johansson@hbl.fi
23.11.2022 11:20
Byggstarten för ett nytt skolcampus i Kronbergsstranden på Degerö i Helsingfors rycker närmare.
På tisdagen gav utbildningsnämnden ett positivt utlåtande om projektplanen och senare i höst ska stadsstyrelse och fullmäktige säga sitt.
Klart är att bygget blir mycket dyrare än planerat. Tidigare kalkylerade staden med en slutnota på 54,6 miljoner euro. Nu räknar man med att bygget kostar 68,9 miljoner euro, en ökning på över 25 procent. Ökningen förklaras enligt staden av stigande byggkostnader.
På skolcampuset planeras bland annat en finskspråkig grundskola för 700 elever. Den svenskspråkiga skolan för klasserna 1–6 och förskoleundervisningen ska ha rum för 250 barn. Eleverna i Degerö lågstadieskola, nu kring 140 till antalet, flyttar in.
Dessutom byggs ett daghem för 200 barn.
Planerad byggstart är 2024.

ANDRA LÄSER