Fel namn i recensionen av Ragnar Hare

HBL 2.6 s. 24: Pär Jonasson omtalades felaktigt som Pär Jansson i recensionen av Ragnar Hares samlingsalbum.

ANDRA LÄSER