Åbo drabbades värst av hyreshöjning i slutet av fjolåret – Helsingfors står för högst pris per kvadratmeter

I medeltal kostar det 21,50 euro per kvadratmeter att hyra en lägenhet i Helsingfors. Motsvarande summa i Kouvola är 10,90 euro.

Intresset för att placera i hyresbostäder är nu skyhögt i Finland.
Under slutet av fjolåret steg hyrorna för fritt finansierade bostäder allra snabbast i Åbo, där höjningen var 1,6 procent under det fjärde kvartalet.
Tätt därefter kommer Kervo, sedan Esbo, Vanda och Borgå.
Uppgifterna framkommer av Statistikcentralens färska rapport över hyresnivåer under fjärde kvartalet 2020.
Betraktar man endast landets storstäder så har höjningen sedan 2015 varit högst i Vanda, Åbo, Tammerfors och Helsingfors. I huvudstadsregionen har hyrorna sedan dess stigit med hela 8 procent, medan höjningen i resten av landet varit 6,3 procent.
För fritt finansierade hyresbostäder hittas den högsta hyresnivån nu i Helsingfors. Där är priset per kvadratmeter i medeltal 21,50 euro.
Förmånligast är det att hyra lägenhet i Kouvola, där hyrorna i medeltal ligger på 10,90 euro per kvadratmeter.

Risk för överutbud av hyresbostäder

Samtidigt som hyrorna stiger blir även allt fler intresserade av att placera i bostäder.
Förmedlingsbolaget Vuokraturva säger att finländarnas intresse för bostadsplaceringar har ökat så markant att det inte längre råder brist på hyresbostäder ens i de största tillväxtområdena.
Av nya bostäder blir omkring hälften genast hyresbostäder. Av de resterande bostäderna slutar också hälften som hyresbostäder efter att placerare köpt dem till ett högt pris och sedan väljer att hyra ut dem. Det innebär att omkring 75 procent av alla bostäder som i nuläget byggs slutar som hyreslägenheter.
Förändringen är påtaglig. Sedan år 2000 har hyresbostädernas antal i Finland ökat med 25 procent, eller 182 000 bostäder.
Vuokraturva tror att tiden av brist på hyresbostäder är förbi för gott i medelstora städer. Däremot är risken för överutbud stor då allt fler söker sig mot landets största städer.
Också en del av landets största städer kämpar med överutbud. Bland dessa städer finns exempelvis Lahtis och Uleåborg.

De högsta hyreshöjningarna, fjärde kvartalet 2020

Åbo: 1,6 procent.
Kervo: 1,5 procent.
Esbo: 1,4 procent.
Vanda: 1,4 procent.
Borgå: 1,4 procent.
ANDRA LÄSER