Sanna Marin i Stockholm: Jag skulle föredra att Finland och Sverige fattar liknande beslut

Statsminister Sanna Marin föredrar att Finland och Sverige fattar samma beslut om ett Natomedlemskap.Samtidigt kommer uppgifter om att Sveriges statsminister Magdalena Andersson vill att Sverige går med i Nato i juni i år, enligt Svenska dagbladet.

Statminister Magdalena Andersson och Sanna Marin inför dagens arbetslunch.
13.04.2022 13:11 UPPDATERAD 13.04.2022 18:47
En timme innan statsrådet i Finland ska presentera sin nya säkerhetspolitiska analys lunchar Finlands statsminister Sanna Marin med sin svenska kollega Magdalena Andersson i Stockholm.
Vad som står på menyn har inte offentliggjorts men mötesagendan är klar: det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet mellan länderna och det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa. Statsministrarna ska också diskutera den pågående säkerhetspolitiska debatten i Finland och Sverige.

Andersson för Natomedlemskap

Mindre än en halvtimme innan mötet publicerade Svenska dagbladet nyheten att Magdalena Andersson vill att Sverige går med i Nato i juni i år med hänvisning till tidningens källor. Ansökan är planerad att lämnas in på Nato-mötet i Madrid 20-29 juni, enligt vad SvD erfar.
Under presskonferensen innan lunchen konstaterade Andersson att man nu måste göra ett grundligt och noggrant arbete.
– Det finns förstås fördelar och nackdelar med ett Natomedlemskap, precis som det finns med andra alternativ. Som medlem har man tryggheten av artikel 5, något man inte har med andra arrangemang. Samtidigt har man ett annat ansvar gentemot andra länder, säger Andersson.
Hon understryker att försvarssamarbetet med Finland har fördjupats efter att hon hälsat Marin välkommen med "tervetuloa."
– Vi måste diskutera olika alternativ, men inget akternativ är riskfritt, säger Andersson och tillägger att Finland och Sverige fattar sina egna beslut men att man är beroende av varandra på grund av försvarssamarbetet.
Andersson får medhåll av Sanna Marin som inledde med att tacka Andersson på svenska och gick sedan över till engelska.
– Finland och Sverige fattar självständiga beslut om våra säkerhetspolitiska arrangemang, men vi gör det med full förståelse för att våra beslut inte bara påverkar oss utan också våra grannar, säger Marin.
Marin var också tydlig med att länderna fattar självständiga beslut, men att det enligt henne vore bra om besluten är lika.
– Vi har haft ett väldigt tätt försvarssamarbete och fördjupat det. Självklart skulle det vara en bra sak om vi skulle fatta liknande beslut också i framtiden. Det här är inget krav, men det vore väldigt bra att vi skulle ha liknande alternativ och tidtabell. Men allt behöver inte hända med samma tidtabell, säger Marin.
– Jag skulle föredra att vi fattar liknande beslut, men Sverige fattar sina egna beslut, säger Sanna Marin.

Snabb process

Nu hoppas Marin att den nya säkerhetspolitiska redogörelsen ska ge riksdagspartierna en plattform att diskutera säkerhetspolitiska lösningar.
– Det är väldigt viktigt för Finland att ha en så bred koncensus som möjligt eftersom vi har en stor granne, Ryssland, som agerar på det här sättet.
Marin vägrade ge en tydlig tidtabell för Finlands del, men konstaterar att det handlar om veckor snarare än månader och att riksdagsbehandlingen börjar efter påsk.
Under en senare presskonferens under dagen konstaterar Marin att alla de centrala beslutsfattarna sitter vid bordet där beslut kan fattas.
– Vi har en förmåga att fatta beslut också snabbt om läget så kräver.
Under ansökningsprocessen skulle Finland främst försöka få säkerhetsgarantier av större länder som USA, Frankrike, Storbritannien och Tyskland, säger Marin.
Så snabbt verkar det inte gå i Sverige. Partierna i Sveriges riksdag jobbar också med en säkerhetspolitisk redogörelse. Deadline för rapporten är den 31 maj, men den kan komma tidigare, säger Andersson.
– Vi måste verkligen tänka igenom vad som är bäst för Sverige för vår säkerhet och fred, säger Andersson.
Andersson konstaterade ändå att det inte finns något skäl att dra ut på processen, bland annat för att Sverige har ett riksdagsval i september och att man också vill lägga fokus på det.

ANDRA LÄSER