Finlandssvenskt i rysk pjäsantologi

Dramatikern Tomas Janssons pjäs Bunden hör till de finländska pjäser som kommer ut på ryska i en ny antologi.

Tomas Janssons pjäs Bunden har översatts till ryska.
01.06.2016 14:08 UPPDATERAD 01.06.2016 14:15
Syftet med antologin är att introducera ett mångsidigt urval ny finländsk dramatik för den ryska publiken.
Dramatikern Tomas Janssons Bunden är den enda svenskspråkiga pjäsen i urvalet.
Andra dramatiker som förekommer i antologin är Mika Myllyaho, Sirkku Peltola, Laura Ruohonen, Emilia Pöyhönen och Saara Turunen.
Projektet har finansierats bland annat av Finlands undervisnings- och kulturministerium, Teaterinfo Finland, centret för litteraturexport Fili, Kone-stiftelsen och pjäsagenturerna Nordic Drama Corner och Agency North.
Antologin ges ut på Alexandrinskijteatern i S:t Petersburg den 3 juni.

ANDRA LÄSER