EU säkerställer transporter av medicinsk utrustning

EU-kommissionen har utfärdat en rad direktiv för att trygga flygfrakt av framför allt medicinsk apparatur under coronaepidemin.

EU underlättar för flygfrakt av i synnerhet medicinsk apparatur och testpaket utifrån unionen under coronaepidemin.
EU utvidgar temporärt trafikrättigheterna för flygfrakt som kommer utifrån unionen, och rätten gäller även frakt med passagerarplan. Alla EU-länder uppmanas temporärt tillåta flygfrakt också på natten eftersom den anses nödvändig. Vidare underlättar man för passagerarplan att bistå med frakt.
Fraktpersonalen undantas alla resebegränsningar och karantänsbestämmelser. Man ska också säkerställa att de flygplatser som fortfarande är öppna har tillräcklig kapacitet att ta emot frakt. Kommissionen uppmanar medlemsländerna att tillämpa rekommendationerna å det snaraste för att inte riskera att frakt av läkemedel och medicinsk apparatur avbryts.

ANDRA LÄSER