Ledare: Varför biter ekonomisk rödpenna inte på Putin?

Handelskartan har ritats om i sviterna av Putins förintelsekrig i Ukraina. Men när biter västs sanktioner? En motsägelsefull kombination av politisk rödpenna och guldstjärnor ställer till det inom den alltmer konfliktladdade, fragmenterade globala ekonomin.

Vladimir Putin tillämpar den brända jordens taktik i Ukraina. Den fria världen svarar med motsvarande mått, men i form av handelssanktioner.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
28.01.2023 10:30 UPPDATERAD 28.01.2023 14:48
Vladimir Putin tillämpar den brända jordens taktik i Ukraina. Den fria världen svarar med motsvarande mått, men i form av handelssanktioner. Kremls imperialistiska aggressionskrig har satt i gång ekonomisk turbulens. Det blir inte bättre av att luftgroparna drabbade oss mitt under en bräcklig återhämtningsfas efter pandemin.
Trenderna med stigande priser var redan på gång innan den 24 februari 2022. Coronaviruset hade stökat till handelsflödena, dessutom hade världen bäddat för ett ekonomiskt snöskred via åratal av lössläppt finans- och penningpolitik.
Därpå utlöstes en lång serie chocker inom livsmedels- och energimarknaderna, i takt med att ryska larvfötter rullade allt djupare in i Europas kornbod – Ukraina. Militärt sett visade sig Kreml vara något av en papperstiger, och energivapnet, med inflationen som hävstång, blev i stället regimens kanske främsta vapen.

ANDRA LÄSER