Är det här Helsingfors längsta namn på ett nytt område?

Få helsingforsiska delområden har ett längre namn än Hermanstadsstranden. Det är ett namn att lägga på minnet för hit kan tusentals flytta i framtiden.

Grävskopan jobbar för fullt med att sanera den smutsiga marken i det nya bostadsområdet Hermanstadsstranden. Inga hus har byggts ännu.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
25.07.2022 05:01 UPPDATERAD 25.07.2022 10:17
I några år har vi vant oss vid att säga Kronbergsstranden (utan ett andra o). Och nu kommer ett längre och bökigare namn: Hermanstadsstranden.
På finska är namnet kortare, Hermanninranta.
Helsingfors delas in i stadsdelar, och de i sin tur i delområden. Beroende på hur man ser det är Hermanstadsstranden, med sina nitton bokstäver, Helsingfors längsta namn på ett delområde.
Det finns förstås delområden som är längre, som Sockenbacka företagsområde eller Hertonäs företagsområde, men de består av två ord, inte ett.
Hermanstadsstranden, som ligger norr om Nätholmen och Fiskehamnen, fick sitt namn 2012.
Hermanstadsstranden ligger granne med Fiskehamnens tre skyskrapor.
Bredvid Hermanstadsstranden ligger stadsdelen Hermanstad, som är uppkallad efter friherre Herman Sigfrid Standertskjöld-Nordenstam (1854–1934).
Första gången som Hermanstad dök upp på en karta var redan 1892. Standertskjöld-Nordenstam bröt ut tre områden från Gumtäkt gård, som han ägde.
Två av dem är det som nu är Hermanstad. Det tredje heter Majstad och hör till Gumtäkt.
Men tillbaka till Hermanstadsstranden. Området består av smutsig fylljord, och det har tagit länge att sanera den. Men nu ska hem för 5 500 nya invånare börja skjuta upp här.
Det som är unikt med det här området är att stadsmiljönämnden har bestämt att det ska byggas få parkeringsplatser i förhållande till antalet bostäder.
I Hermanstadsstranden byggs en parkeringsplats per 145 kvadratmeter. Det är 35 procent färre p-platser än man vanligtvis planerar i nya områden.
I stället vill man bygga två större parkeringshus längs med Hermanstads strandväg.
Motiveringen är att det byggs en ny spårväg i närheten. Då kommer de nya invånarna att kunna utnyttja spårvagnarna som kommer att gå mellan Fiskehamnen och Böle.
Samtidigt blir södra delen av Byholmsgatan en cykelgata.
Samlingspartiet och SFP försökte stoppa planerna på färre p-platser tidigare i sommar, men majoriteten – De Gröna, SDP och Vänsterförbundet – röstade för.
Marken i Hermanstadsstranden har fyllts ut med slaggprodukter och avfall från byggen ända fram till 1990-talet. Bland annat har man hittat rester av betong, asfalt, tegel, trä, keramik, plast och metall.

Dyrt att förstärka marken

Det är krävande att lägga grunden för de sammanlagt nio nya bostadskvarteren, en skola, två daghem och de nya gatorna. Marken har fyllts ut med byggavfall och slaggprodukter ända fram till 1990-talet.
Byggarbetarna kommer att gjuta pålplattor i betong i marken. Pålningen och det övriga arbetet med att göra marken stabil kommer att kosta 40–45 miljoner euro.
Mängden betong som går åt gör att byggets koldioxidavtryck ökar i början av arbetena.
Därför planerar staden in många koldioxidsnåla trästommar i de blivande husen. Man satsar också på mycket grönska på innergårdarna, längs med gatorna och i den nya Refrängparken.
Stadsplanerarna har även ambitiösa planer för Hermanstads strandpark, som redan existerar. De tänker ordna en tävling för landskapsarkitekter om parken. Målet är att öka biodiversiteten i den.
Det slutgiltiga beslutet om byggandet i Hermanstadsstranden fattas senare av stadsfullmäktige.

Hermanstadsstranden

Nytt bostadsområde för
5 500 personer i Helsingfors.
De nya gatorna hedrar finska pop- och schlagerartister:
Albumgatan 
Annikki Tähtis gata
Erik Lindströms gata
Schlagergatan
Kerttu Mustonens gata
Guldskivsgatan
Laila Kinnunens gata
Olavi Virtas gata
Tempogränden
Önskeskivsgatan
Hermanstadsterrassen
Schlagerparken
Refrängparken
Stämplatsen

ANDRA LÄSER