Julfreden i Åbo är en medeltida tradition och den gammalmodiga texten återspeglar det – Har du koll på orden?

Sedan klockan 12 på julafton råder julfred i hela landet. Det har Åbo stads protokollchef sett till.

Hundratals människor följde med när julfreden utlystes på Gamla Stortorget i Åbo.
24.12.2018 12:57
Åbo stads protokollchef Mika Akkanen har utlyst julfreden i normal ordning från Brinkalahusets balkong på julafton klockan 12.
Akkanen läste upp julfreden för sjätte gången i år.
– … och varder förty härigenom en allmän julfred kungjord och påbjuden, med åtvarning till envar att denna högtid med tillbörlig andakt fira, och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande, läste Akkanen på god svenska.
Hundratals människor hade samlats utanför Brinkalahuset vid Gamla Stortorget. Vädret var vintrigt med snö på marken och krispig kyla i luften.
Julfreden i Åbo är en tradition som härstammar från medeltiden. Traditionen har pågått så gott som oavbrutet.
Åbo stads protokollchef Mika Akkanen utlyste julfreden på julafton klockan 12.
Julfreden åtföljdes av musikprogram, bland annat en psalm, Vårt land och Björneborgarnas marsch.
Kören bestod av sångare från herrkörerna Mieskuoro Laulun ystävät och Turun NMKY:n mieskuoro Naskalit. Dirigent var Naskalits Tommi Saalas.
För musiken stod Flottans musikkår och chefkapellmästaren Petri Junna.
Julfreden i Åbo har sänts på radio sedan 1935 och tv sedan 1983. I dag sänds evenemanget även på internet.
Brinkalahuset har varit i Åbo stads ägo sedan 1827. Den sista privata ägaren var brukspatron Josef Bremer.

Julfreden i Åbo

I morgon, vill Gud,
infaller vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest;
och varder förty härigenom en allmän julfred kungjord och påbjuden, med åtvarning till envar att denna högtid med tillbörlig andakt fira, och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande,
emedan den, som häremot bryter samt julhögtiden genom något olagligt eller otillbörligt förfarande oskärar, gör sig under försvårande omständigheter förfallen till det straff, lag och författningar för varje brott och överträdelse särskilt påbjuda.
Slutligen tillönskas stadens samtliga invånare en fröjdefull julhelg.

ANDRA LÄSER