Polisen: "Vi är skyldiga att verkställa beslut"

Polisens verksamhet i samband med tvångsavvisningarna har fått utstå hård kritik på sociala medier. Från polisens sidas poängterar man att man har en lagstadgad skyldighet att verkställa beslut som gäller avvisningar av flyktingar och att man inte har prövningsbefogenheter.

– Polisinrättningen i Helsingfors verkställer alla beslut som gäller avvisningar. När det gäller måndagens avvisningar har det förekommit felaktiga uppgifter. Alla som avvisades var myndiga. Enligt polisens uppgifter var ingen av dem gravid och ingen av dem ville träffa en hjälpare. På flyget fanns med en läkare, en representant för Frontex och diskrimineringsombudsmannen. På plats i Kabul en representant för Finlands ambassad och IMOM, säger överkommissarie Hannu Pietilä.
På måndag fanns uppmaningar på Twitter att delta demonstrationer vid asylboendet i Krämertsskog, polishuset i Böle och Helsingfors-Vanda flygplats. Vid polishuset i Böle försökte demonstranter hindra polisens verksamhet.
– Det var inte fråga en fredlig demonstration utan aktivt hindrande av myndigheters verksamhet. För att reda upp situationen var polisen tvungen att använda krafttag och i ett fall pepparsprej. En polisanmälan har gjorts med anledning av händelserna, säger överkommissarie Jere Roimu.

ANDRA LÄSER