Folket suktar inte efter strängare straff

Inför val tycks politiker gärna lyfta fram krav på strängare straff. Det gör man ofta med hänvisning till folkets rättsuppfattning. Men folket ser helst preventiva åtgärder.

Kriminalpolitiken är på många sätt en slags samhällsbarometer. På 1960- och 70-talen reagerade samhällsaktivister och unga jurister på att vi i Finland hade fullsatta fängelser och dömde långa fängelsestraff, i motsats till resten av Norden.

ANDRA LÄSER