Begränsningarna för sammankomster utvidgas i hela Nyland

Coronaläget i Helsingfors och Nyland har blivit värre. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbereder restriktioner som täcker hela sjukvårdsdistriktet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbereder restriktioner som täcker hela sjukvårdsdistriktet.
SPT
27.07.2021 20:52 UPPDATERAD 27.07.2021 20:54
Coronaläget i Helsingfors och Nyland har förvärrats. Nu befinner sig hela sjukvårdsdistriktet i accelerationsfasen, enligt regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder ett beslut som täcker hela sjukvårdsdistriktet. De nuvarande begränsningarna gäller endast Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda.
Beslutet om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster träder sannolikt i kraft 5 augusti och gäller till 26 augusti.
Begränsningarna för sammankomster rekommenderas av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt coronakoordineringsgrupp.
Regionförvaltningsverkets beslut om begränsningar av sammankomster i accelerationsfasen följer social- och hälsovårdsministeriets senaste direktiv.
Inomhus och i begränsade utrymmen utomhus kan det ordnas sammankomster utan begränsning i antalet personer, men vid sammankomster inomhus för fler än tio personer ska deltagarna ha möjlighet att undvika nära kontakt med varandra, enligt regionförvaltningsverket. Med närkontakt avses att deltagarna vistas inomhus på högst två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter.
Vid utomhusvistelse för fler än 50 personer ska möjlighet att undvika fysisk kontakt finnas, men säkerhetsavstånd av en viss storlek krävs inte längre.
Dessutom ska de allmänna hygienkraven beaktas enligt regionförvaltningsverket. Det innebär bland annat att deltagarna ska erbjudas möjlighet att rengöra händerna.
Regionförvaltningsverket följer pandemiläget tillsammans med de regionala coronakoordineringsgrupperna. Situationen följs upp kontinuerligt och regionförvaltningsverket eller kommunen kan fatta nya beslut om pandemiläget försämras. I regel fattar kommunerna beslut som gäller det egna området och regionförvaltningsverket tar beslut som gäller områden som är större än en enskild kommun.

ANDRA LÄSER