Algerna har alltid blommat

Jag har undersökt gamla historiska berättelser om sjöfarten i Östersjön och där lagt märke till loggböcker där vattnets blomning nämns redan på 1600-talet.

24.09.2018 05:50
Under sommaren har vi som bor i skärgården, varför inte också många andra med oss, fått lida av den rikliga algblomningen. En nästan självklar sak är att vårt innanhav – Östersjön – inte mår så bra. Men en viktig detalj har lämnats obeaktad i diskussionerna om algproblemen: blomningen är inget nytt om man menar de senaste 60 åren.
Mitt minne sträcker sig något längre bakåt i tiden, ännu längre bakåt sträckte sig mina föräldrars minnen. Då det någon gång i mitten på 1950-talet var riklig algblomning ute i Finska viken sa min far lugnt att det är havet som blommar vilket det alltid gör i augusti. Då vi senare under hans sista år på 1970-talet pratade om samma sak visste han berätta att i hans ungdom i början av senaste sekel var algblomningen vanlig i synnerhet i början på 1930-talet.
Jag har undersökt gamla historiska berättelser om sjöfarten i Östersjön och där lagt märke till loggböcker där vattnets blomning nämns redan på 1600-talet.
Jag vill på inget sätt förminska vikten av att sköta vår skärgård och våra vatten på ett så ekologiskt positivt sätt som möjligt. Men vad jag tycker är viktigt gäller tiden före industrialiseringen och innan folkmängden i vårt område ökade då det också förekom algblomning och ofta i riklig mängd enligt de källor som finns tillgängliga. De som verkligen är intresserade kan studera loggböcker från svunnen tid, men med märkliga anteckningar om vattnets färg och kvalitet.
Här i vår skärgård har vi aktivt deltagit i städandet av skärgårdens yttersta klippor. På en enda liten holme kunde vi plocka nästan 200 plastföremål, mer eller mindre slitna. Vad vill jag då säga om algblomningen? Jo, vi skall aktivt försöka styra mot ett renare hav genom att undvika att slänga skräp i havet, göra ekologiskt förnuftiga val och leva i och med naturen.
Algblomningen kan vi som bor här göra ganska litet åt, men nog förhindra nedskräpning av vår omgivning på alla andra sätt.

Karl-Erik Liljeström

Pellinge

ANDRA LÄSER