Insändare: Sopbilen tömmer tomma avfallskärl

17.08.2022 17:18
Nylands avfallsnämnd har i det närmaste idiotförklarat mig eftersom den menar att jag inte vet hur mycket avfall jag producerar och hur ofta mitt sopkärl behöver tömmas utan det vet och bestämmer nämnden.
Jag har ett fritidshus i Sibbo, där man hittills har tömt avfallskärlet var sjätte vecka. Eftersom vi sorterar och komposterar vårt avfall brukar det vara fyllt med tre-fyra små soppåsar när det töms. Då vi dessutom delvis bor i Helsingfors och på Houtskär, där vi också betalar avfallsavgift, skulle vi gott klara oss utan ett sopkärl i Sibbo.
Vi har i alla fall låtit Rosk’n Roll (som sköter tömningen av kärlet) frakta mer än 50 procent luft vid varje tömning, men nu har jag fått ett brev från sagda bolag där man berättar att "Enligt vår uppgift har fastigheten använts som fast bostad från och med 23.5 2016” och att "Enligt avfallsbestämmelserna bör fasta bostäders avfallskärl tömmas minst varannan vecka året om” samt att "På grund av detta töms ert avfallskärl varannan vecka från och med vecka31/2022”.
Visst – det är fullständigt korrekt att en person varit skriven i fastigheten sedan 2016, men vad får Rosk’n Roll att tro att behovet av soptömning ökar med 200 procent i och med att Rosk’n Roll blivit medveten om att en person är skriven på adressen. Man gömmer sig bakom "avfallsbestämmelserna” som, vad jag förstår, upprättas av Nylands avfallsnämnd, men finns det inga tänkande människor i denna nämnd?
Efter ett telefonsamtal till nämnden och lite mjölkande kom det fram att jag kan anhålla om att få förlängda intervaller (upp till åtta veckor) om jag fyller i en blankett och uppfyller nämndens krav, men det är nämnden och inte jag som vet och kan bestämma hur ofta jag behöver tömning. Och ett alternativ att jag skulle vilja ha tömning var tolfte vecka finns inte ens. Inte visste man heller med vad jag skall fylla mitt sopkärl. Stenar kanske?
På min fråga varför det i Lahtis är möjligt att fastighetsägaren själv väljer hur ofta man vill ha tömning var svaret att det är olika bestämmelser på olika orter. Det bor med andra ord fiffigare människor i Lahtis än i Nyland eftersom kunden i Lahtis kan få välja själv.
Det luktar maffia. Och var finns alla "gröna” och miljömedvetna personer i nämnden när bestämmelserna skrivs. Kom inte och berätta för mig att jag inte borde köra bil. Om ni tycker att det är ok att sopbilen 20 gånger i året kommer en extra kilometer och "tömmer” ett tomt sopkärl tycker jag att jag kan köra lite nöjeskörning. Alternativet är naturligtvis att vi slutar med sopsorteringen och stoppar allt som bara går i sopkärlet. Varför anstränga sig eftersom jag i alla fall måste betala för sopbilen.
Jag försöker tänka positivt och europeiskt och har därför ett förslag. I Neapel (Italien) tar sopmaffian betalt men för inte bort soporna medan man i Nyland tar betalt fast det inte finns några sopor att föra bort. Genom att sammanslå sophanteringen i Italien och i Nyland borde slutresultatet bli brilliant.
Karl-Henrik Kvikant, Helsingfors

ANDRA LÄSER